Trådrenovering i Mølholm Skoven

Indsendt af lja@tvis.net den 14. december 2018, kl. 12:22

I 2014 påbegyndte TVIS en udskiftning af tærede alarmtråde i de præisolerede rør i systemet. De næste 7 uger arbejder vi i Mølholm skoven, hvor fjernvarmerørene har været gravet ned i skovlandskabet, siden TVIS-systemet blev etableret for 30 år siden. "Noget af skoven er fredet, så TVIS har været i tæt dialog med skovfogeden for at sikre bevarelsen og genetableringen af skoven, hvor vi har taget særlige hensyn til dele af rodnettet", siger Tommy Hermann, vedligeholdelseschef ved TVIS. Kobbertråde alarmerer om fugt udefra

Læs mere

Trådrenovering på Vestre Ringvej

Indsendt af lja@tvis.net den 24. august 2018, kl. 10:14

  Fra uge 35 til uge 41 vil TVIS udskifte alarmtråde og renovere muffer på en strækning på Vestre Ringvej i Fredericia. Det kan have indflydelse på trafikken, men det er nødvendigt for fortsat at sikre stabil og miljøvenlig fjernvarme.

Læs mere

Video: trådrenovering i Trekantområdet

Indsendt af lja@tvis.net den 23. april 2015, kl. 13:42

  TVIS’ tracé blev etableret i 1986 -1987 og efter 30 års drift, vil der nødvendigvis være slid på systemet. I 2014 påbegyndte vi en udskiftning af tærede alarmtråde i de præisolerede rør. Indtil videre er det på en strækning på omtrent 10 kilometer mellem SHELL Raffinaderiet i Frederica og L76, som ligger i Gauerslund. Derudover skal der også skiftes kobbertråde i Vejle tæt på centrum i løbet af de næste 10 år. I efteråret udskiftede TVIS kobbertråde i Fredericia øst for SHELL Raffinaderiet, og arbejdet fortsætter ind i 2015. Kobbertråde alarmerer om fugt udefra

Læs mere