Overskudsdamp bliver til spædevand

Indsendt af lja@tvis.net den 17. juni 2019, kl. 10:55

Skærbækværket afbrænder træflis, som består af 45 pct. vand. Det svarer cirka til 200.000 kubikmeter vand om året, som fordamper og ville blive ledt ud ad skorstenen og gå til spilde, hvis varmen i dampen ikke blev udnyttet. Udover varmen fra selve afbrændingen, så udnyttes varmen også fra dampen ved at ”røggaskondensere”, hvilket nedkøler dampen og efterlader store mængder vand, røggaskondensat, som kan bruges til spædevand.

Læs mere

TVIS har fundet dyr læk

Indsendt af lja@tvis.net den 7. juli 2015, kl. 15:03

Siden februar har TVIS kunnet konstatere et unormalt højt forbrug af spædevand, men det har været svært at konstatere, hvad det skyldtes. Det viser sig at være en defekt veksler ved SHELL-Raffinaderiet, der lækkede vand, og som nu er taget ud af drift. Siden februar har det givet et stort tab af konditioneret fjernvarmevand, hvilket svarer til en samlet udgift for TVIS på over en halv million kr. i forøgede udgifter til spædevand.  Udgifter, som TVIS søger erstatning for hos SHELL.

Læs mere