Overskudsdamp bliver til spædevand

Indsendt af lja@tvis.net den 17. juni 2019, kl. 10:55

Skærbækværket afbrænder træflis, som består af 45 pct. vand. Det svarer cirka til 200.000 kubikmeter vand om året, som fordamper og ville blive ledt ud ad skorstenen og gå til spilde, hvis varmen i dampen ikke blev udnyttet. Udover varmen fra selve afbrændingen, så udnyttes varmen også fra dampen ved at ”røggaskondensere”, hvilket nedkøler dampen og efterlader store mængder vand, røggaskondensat, som kan bruges til spædevand.

Læs mere