Nyt bestyrelsesmedlem fra Vejle

Indsendt af lja@tvis.net den 12. marts 2019, kl. 12:02

Reimer Mikeli Olsen er Vejle Kommunes nye repræsentant i TVIS' bestyrelse. Reimer er bestyrelsesmedlem i Vejle Fjernvarme, ejendomsmægler og byggerådgiver ved Huscompagniet og og overtager pladsen i TVIS' bestyrelse fra Henning Lindved Jensen. TVIS bestyrelse er sammensat af 9 medlemmer udpeget af byrådene i vores fire ejerkommuner. Antallet af medlemmer er fordelt i forhold til kommunes aftag af varme fra TVIS Vejle Kommune har 3 medlemmer Fredericia Kommune har 3 medlemmer Kolding Kommune har 2 medlemmer Middelfart Kommune har 1 medlem. Du kan se hele bestyrelsen her 

Læs mere

TVIS har fået ny bestyrelse

Indsendt af lja@tvis.net den 14. januar 2014, kl. 12:21

TVIS’ nye bestyrelse blev konstitueret den 7. januar. Anledningen er dels folketingsvalget 19. november 2013, der rokerede rundt på taburetterne i de fire ejerkommuner, Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart. Derudover har Vagn Åge Jensen fra Vejle Kommune valgt at overlade posten til en anden. Mads Lund fra Fredericia Kommune blev ikke genvalgt til byrådet, så hans plads måtte også overtages af en anden.

Læs mere