HISTORIE

TVIS startede som et interessentselskab i 1983. Et selskab, som de fem kommuner Børkop, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle var sammen om at stifte. Det var udnyttelsen af overskudsvarmen fra SHELL Raffinaderiets kølevands- og raffineringsprocesser, som var grundlaget for den første fjernvarme. TVIS begyndte driften i 1986, og i 1987 var hele nettet af underjordiske rør på 83 km fuldt udbygget. Idéen bag TVIS var, og er stadig, at udnytte og udvikle muligheden for at levere miljøvenlig fjernvarme fra Trekantområdets industri og kraftproducerende virksomheder. Det gør vi via 83 km fjernvarmerør fra Bredballe i nord til Kolding i syd.

Øget kapacitet og samme lave priser

Vores net af fjernvarmerør vedligeholdes løbende, og det har betydet fuld forsyningssikkerhed i mere end 20 år uden et eneste varmestop. Gennem en optimering af systemet har TVIS i 2006 opnået en kapacitetsforøgelse på 10 procent, der betyder, at der er plads til udvidelser og flere nye forbrugere på systemet.

Desuden har en aftale med Skærbækværket fra 1995 medført, at TVIS først siden januar 2007 har skullet betale den såkaldte kraftvarmefordel og de medfølgende afgifter. Det har i en årrække betydet store besparelser for forbrugerne i TVIS’ forsyningsområde.  Faktisk er TVIS’ nuværende priser stadig på samme lave niveau blandt de ti billigste i Danmark, som da selskabet startede i slutningen af 80’erne på grund af en ny fordeling af afgifter og en hurtig gældsafvikling.

 

Den fulde historie