OM TVIS

Sammen om varmen

Vi er – heldigvis – alle sammen forskellige. Det er jo dét, der er det smukke ved det. Vi har alle vores ritualer for at søge tryghed, ro og varme, og vi har alle vores yndlingsmåder at nå dertil. Det kan være med børn, kæreste, børnebørn, hund, kat eller parakit, men vi kan ikke finde den, du skal dele det hele med og det der med at finde det helt rigtige hjørne af sofaen og forhandlinger og diskussioner om, hvem der skal have hvor meget af plaiden, det klarer du uden tvivl bedst selv. Dagligdagen er rigelig fuld af valg og beslutninger, og hvordan du indretter dit hjem, så det afspejler dig helt perfekt, og hvad du vælger at fylde dit liv med af oplevelser og aktiviteter, det vil vi ikke blande os i.

Vi sørger for færre bekymringer med et meget stabilt bidrag til en enklere hverdag, som du kan tage for givet, når du drejer på termostaten. Så bare skru op for varmen.

Lokalt og optimalt

TVIS er et transmissionsselskab, hvilket betyder, at vi overvåger og udvikler leveringen af fjernvarme til, hvad der svarer til cirka 183.000 borgere i Trekantområdet. Konceptet i TVIS er at anvende lokale ressourcer til at dække lokale behov. Det er kun muligt på grund af et unikt samarbejde på tværs af kommunegrænserne, hvilket er til alles fordel.

TVIS er ikke en producent, men en grossist. Vi opkøber overskudsvarme fra den lokale industri og kraftvarmeværket i Fredericia og bruger den til fjernvarme i stedet for at lade den gå til spilde. Overskudsvarmen stammer primært fra Skærbækværket/Ørsteds produktion af elektricitet, Shell-Raffinaderiets kølevands- og raffineringsprocesser og affaldsvarme fra affaldsforbrændingsanlægget Energnist i Kolding. Men fjernvarme er en effektiv og fleksibel teknologi, der kan udnytte overskudsvarme fra mange forskellige energileverandører.

TVIS overvåger og vedligeholder et transmissionsnet, der består af 83 kilometer underjordiske varmeledninger samt 54 stationsanlæg. I sidste ende er det seks lokale fjernvarmeselskaber, der leder varmen ud til Trekantområdets virksomheder, institutioner og husstande. TVIS og fjernvarmeselskaberne samarbejder om at give borgerne i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle Kommune miljøvenlig fjernvarme til yderst konkurrencedygtige priser. Fjernvarmeselskaberne i TVIS’ forsyningsområde er i dag blandt de billigste i Danmark.

Fjernvarme er miljøansvarligt

Fjernvarme er grundlæggende fornuftigt, fordi vi udnytter overskudsvarme som en ressource. Alternativet er at lade overskudsvarmen fra de store industrier gå til spilde. Ved at udnytte overskudsvarmen bidrager TVIS til at mindske den årlige miljøbelastning. Fjernvarme i TVIS-området opvarmer fire huse med den samme CO2-udledning som fra ét oliefyret hus eller som 2,5 huse opvarmet med naturgas.