Nyheder

Her finder du alle de nyheder der har været publiceret på www.tvis.net. Du kan søge i nyhederne ved hjælp af filtreringen til højre herfor.

God læselyst!

30 års jubilæum i kontrolrummet

Af lja@tvis.net

  Maskinmestrene John Gregersen og Poul Fournaise kan i denne uge fejre 30 års jubilæum ved TVIS. John og Poul har været med helt fra starten, da TVIS' tracé var tre seperate forsyninger.

Læs mere

Flere får tilbudt billig varme fra biomasse

Af lja@tvis.net

Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) undersøger for tiden muligheden for at udvide sit forsyningsområde med tilslutning af yderligere syv  fjernvarmeselskaber.

Læs mere

Skærbækværkets driftsstop giver ikke dyrere varme

Af lja@tvis.net

  Selvom Skærbækværket er ude af drift i disse dage og forventes at være det indtil 17. februar, så vil fjernvarmeforbrugerne ikke komme til at mærke forskel. TVIS og fjernvarmeselskaberne har sat de lokale olie- og naturgaskedler i sving, så radiatorerne i stuerne og hos virksomhederne forbliver lune.

Læs mere

Skærbækværket ude af drift

Af lja@tvis.net

En række uheld på Skærbækværket har testet TVIS’ og vores samarbejdspartneres indsatsprocedurer på det seneste. For tre uger siden var det en defekt ventil, der tog Skærbækværket ud af drift, men gav kun to døgn med lokal kedeldrift.

Læs mere

Fradrag for energirenoveringer i 2016

Af lja@tvis.net

En ny grøn BoligJobordning trådte i kraft fra 1. januar 2016, og den giver husstandsejerne en række fordele ved energirenovationer i 2016 og 2017.

Læs mere

SHELL øger leverancen af overskudsvarme til TVIS

Af lja@tvis.net

En ny varmeveksler installeret ved SHELL giver mere varme til TVIS. TVIS modtager i forvejen omkring 1300 TJ varme fra SHELL-Raffinaderiet, hvilket omtrent svarer til en fjerdedel af den samlede varme.

Læs mere

Halvvejs mod biomasse

Af lja@tvis.net

Skærbækværket i Fredericia er i hastig forandring, og der er megen aktivitet, der skal gøre værket klar, når 110 tons træflis skal omdannes til varme og el hver time på de koldeste dage. Værket skal senest stå færdigt til at levere fjernvarme i 2018, men forventes allerede at være klart i 2017.

Læs mere

7 nye fjernvarmeselskaber kan blive del af TVIS

Af lja@tvis.net

En del af Varmeplan TVIS redegør blandt andet for naturgasfyrede boligområder, som kan konverteres til fjernvarme, men også 7 fjernvarmeselskaber inden for de fire ejerkommuner, der kan aftage fjernvarmen fra TVIS. Varmeplan TVIS er en samlet analyse af varmemarkedet i Trekantområdet, og den bliver løbende opdateret s

Læs mere

Sider