Nyheder

Her finder du alle de nyheder der har været publiceret på www.tvis.net. Du kan søge i nyhederne ved hjælp af filtreringen til højre herfor.

God læselyst!

Ny medarbejder hos TVIS

Af lja@tvis.net

Marlene Tolderlund Olling startede 1. februar ved i vedligeholdsafdelingen hos TVIS som teknisk designer.

Læs mere

Er fjernvarme grønnere end varmepumper?

Af lja@tvis.net

i Trekantområdet kunne det se ud til at blive tilfældet. I 2017 overgår Skærbækværket til biomasse, hvilket giver fjernvarmeforbrugerne stort set CO2-neutral fjernvarme. For at pumpe de store mængder varmt vand rundt i det 83 kilometer lange tracé er forsyningen dog stadig afhængig af strøm.

Læs mere

Grøn Roadmap viser fjernvarmens muligheder

Af lja@tvis.net

Grøn Roadmap TVIS er en strategisk varmeplan frem mod 2035 og 2050 for indfasning af Vedvarende Energi-produktion og overskudsvarme – med baggrund i beslutninger omkring Varmeplan TVIS.  Rapporten er drøftet i fællesskab med forvaltningerne i ejerkommmunerne og fjernvarmeselskaberne tilsluttet TVIS i november måned.

Læs mere

Kapacitet til udvidelser

Af lja@tvis.net

320 MW fjernvarme er kapaciteten for det ombyggede Skærbækværket, som fra 2017 skal forsyne Trekantområdet med billig, stabil og miljøvenlig fjernvarme.  95 procent af fjernvarmen bliver CO2-neutral.  2000 kr i årlig besparelse for en gennemsnitshusstand.  Flere varmekilder at trække på. 

Læs mere

Besparelser sænker varmepriser

Af lja@tvis.net

TVIS har haft store budgetbesparelser i 2016, som påvirker TVIS’ variable varmetakst. Fra 1. juli i år sænkede TVIS taksten med 16 % fra knap 95 kr pr GJ til lidt over 79 kr pr. GJ. Det er besparelser, som også får positiv indflydelse på varmeprisen fremover:

Læs mere

Nyhedsbrevet for november

Af lja@tvis.net

Læs om TVIS' arbejde med at tilbyde fjernvarme til syv nye fjernvarmeselskaber, planlægning af fjernvarmen på sigt og sourcing af bæredygtig biomasse. 

Læs mere

Sider