Nyheder

Her finder du alle de nyheder der har været publiceret på www.tvis.net. Du kan søge i nyhederne ved hjælp af filtreringen til højre herfor.

God læselyst!

Rapport dokumenterer bæredygtighed

Af lja@tvis.net

I 2018 modtog Skærbækværket 325.000 tons træflis, som blev til fjernvarme til omtrent 55.000 forbrugere i Trekantområdet. 83% af biomassen er certificeret bæredygtigt, ifølge en ny rapport fra Nepcon.

Læs mere

Overskudsdamp bliver til spædevand

Af lja@tvis.net

Skærbækværket afbrænder træflis, som består af 45 pct. vand. Det svarer cirka til 200.000 kubikmeter vand om året, som fordamper og ville blive ledt ud ad skorstenen og gå til spilde, hvis varmen i dampen ikke blev udnyttet.

Læs mere

Store varmepumper

Af lja@tvis.net

Fjernvarme i Trekantområdet er meget konkurrencedygtig forsyning både selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk. Hvorvidt der er økonomi i at konvertere til fjernvarme afhænger af det enkelte tilfælde, men overordnet set har omstillingen til biomasse stabiliseret prisniveauet i en lang årrække frem.  

Læs mere

Solvarme fra ny vinkel

Af lja@tvis.net

For at reducere omkostningerne har TVIS investeret i et prognoseværktøj, der sikrer, at vi kommer tæt på at kunne forudsige det reelle varmebehov i Trekantområdet.

Læs mere

Vejarbejde på Vestre Ringvej

Af lja@tvis.net

  TVIS har i denne uge genoptaget den store renovering af fjernvarmerør på Vestre Ringvej, som startede i 2018. I 2018 sluttede renoveringen lidt nord for Prangervej, og i år fortsætter renoveringen videre mod Strandvejen.

Læs mere

Genanvendelse af vand

Af lja@tvis.net

TVIS er ved at indgå en ny aftale mellem Skærbækværket og fjernvarmeselskaberne, hvor TVIS leverer spædevand i stedet for, at selskaberne selv skal producere det.

Læs mere

Første fastspænding fjernet i Mølholmskoven

Af lja@tvis.net

For første gang i TVIS' historie er der fjernet et fastholdelsesbygværk permanent. Fastholdelsesbygværket var placeret på tracéet i Mølholmskoven i Vejle. Det var flækket i betonet, og derfor var der trængt vand ind i isoleringen, som på sigt kan give skader på stålrøret.

Læs mere

Emma Bulker leverer 15.000 tons træ

Af lja@tvis.net

Det største skib i 20 år lå i fredags til ved Skærbækværkets havnefront, da Emma Bulker fra rederiet Jens Lauritzen leverede biomasse fra Canada.

Læs mere

Nyt bestyrelsesmedlem fra Vejle

Af lja@tvis.net

Reimer Mikeli Olsen er Vejle Kommunes nye repræsentant i TVIS' bestyrelse. Reimer er bestyrelsesmedlem i Vejle Fjernvarme, ejendomsmægler og byggerådgiver ved Huscompagniet og og overtager pladsen i TVIS' bestyrelse fra Henning Lindved Jensen.

Læs mere

Sider