Nyheder

Her finder du alle de nyheder der har været publiceret på www.tvis.net. Du kan søge i nyhederne ved hjælp af filtreringen til højre herfor.

God læselyst!

TVIS ønsker grøn varme fra DONG Energy

Af lja@tvis.net

TVIS har valgt DONG Energy som forhandlingspart om varmeleverance fra et nyt biomassefyret kraftvarmeværk. En enig TVIS-bestyrelse har i dag besluttet, at DONG Energy’s bud på opgaven om et nyt biomassefyret kraftvarmeværk er det mest fordelagtige for borgerne i Trekantområdet.

Læs mere

TVIS udskyder gravearbejde i Vejle

Af lja@tvis.net

TVIS overvåger fjernvarmerørene ved hjælp af et meget effektivt alarmsystem. Det er så effektivt og præcist, at det har konstateret fugt ved en afspærringsventil på retur-tracéet i Østerbrogade i Vejle. 12. juni begyndte gravearbejdet, som har krævet, at gearene bliver sendt til renovering i København.

Læs mere

TVIS sænker prisen

Af lja@tvis.net

Et godt regnskabsår i 2012 betyder, at TVIS kan sætte prisen ned til juli. En sund økonomi i 2012 med overskud betyder, at TVIS sænker prisen på varme fra 1. juli. Den falder med fem procent per GJ på den variable pris. Samtidig stiger den faste pris med 1,5 kr. pr. GJ.

Læs mere

Fjernvarmen breder sig

Af lja@tvis.net

En ny rapport fra COWI viser, at fjernvarmens fordele er under hastig udbredelse. 63 % af alle boliger modtager i dag fjernvarme, og det gør 61% af offentlige og private virksomheder inden for handel og service også.

Læs mere

Sider