Vedligehold af vekslere - Cleaning in Place

Indsendt af lja@tvis.net den 4. december 2019, kl. 13:29
Kategori: 

 

På 30 vekslerstationer i TVIS-systemet skal varmevekslerne overføre varme til fjernvarmevandet på distributionssiden hos fjernvarmeselskaberne, så energien er bedst muligt udnyttet på tværs af fire kommuner. Vekslerne består af et antal stakkede metalplader, hvor fjernvarmevandet cirkulerer indimellem under pladernes tryk. Over tid betyder det også, at kalk kan ophobe sig på pladerne, hvilket forringer vekslerens evne til effektivt at udnytte varmen i fjernvarmevandet.

”Hidtil har TVIS renoveret pladerne, hvis de er udtjent, men vi har med succes forsøgt os med at rense kalk af pladerne på stedet på en station i Vejle. En pumpe monteret direkte på veksleren sørger for, at pladerne i vekslerne bliver afsyret, uden at det er nødvendigt at skille den ad. Det sparer os ressourcer, da vi undgår at renovere pladerne, siger Tommy Hermann, Vedligeholdelseschef ved TVIS.

Temperaturforskellen på fjernvarmevandet før og efter, det er passeret veksleren, er en måde at konstatere, hvor effektiv veksleren er blevet efter rensningen.

”Før rensningen var temperaturen 48 grader på primær-siden og 40 grader på sekundærsiden. Efter rensningen var forskellen henholdsvis 41 og 40 grader. Så vi kan se, at den her metode virker, så vi bevarer vekslerens forventede driftstid i stedet for at skulle renovere. Kalk i veksleren gør den mindre effektiv, og det resulterer i et varmespild, som vi kan se på forskellen i temperaturmålingerne. Ved at rense veksleren på stedet levetidsforlænger vi i stedet for at skifte ud, siger Tommy Hermann.