Udskiftning af fastholdelse under drift

Indsendt af lja@tvis.net den 16. oktober 2018, kl. 10:35
Kategori: 

Hvis én af TVIS’ tracé-ledninger blev rettet op i luften, ville vand-søjlen rejse sig 200 meter op i luften. Så højt er trykket, og sammen med temperaturer op til 120 grader, så er fjernvarmerørene udsat for nogle store kræfter, som udvider, strækker og påvirker konstruktionerne over tid.

Derfor er der støbt store betonklodser, fastholdelser, på strategiske steder langs tracéet, der styrer rørenes spændinger. Over tid har rørenes bevægelser dog skabt små revner i betonen, som skal skiftes ud, så der ikke indtrænger fugt, der kan tære på rørene. 

-På Vindingegaard Ringvej i Vejle sidder der kondensatorer på begge sider af en fastholdelse, hvilket grundlæggende er en slags bælge, som kan give sig og kompensere for rørenes bevægelser. Kondensatorerne er kun bygget til aksiale bevægelser, ikke sidevers, og vores beregninger viser, at der sidevers er et tryk på 20  tons og aksialt er et tryk på 70 tons mellem de to kondensatorer. Derfor må vi montere en midlertidig fastholdelse, så der ikke kommer skader på kondensator og rør, siger Tommy Hermann, Vedligeholdelseschef ved TVIS.

Midlertidig fastholdelse
TVIS forstærker beton-”slæden” med to støttemure, der er bygget op omkring rørene. To stålbjælker bliver støbt ind i ”slædens” vægge og svejset direkte på fjernvarmerørene. Det overtager fastholdelselsen midlertidigt, når den oprindelige bliver fjernet.

-Vi har gjort det før, men ikke steder, hvor der er kondensatorer, og derfor er det også første gang, vi har kunnet lave en midlertidig fastholdelse under drift, som vi gør nu. Manøvren har været tidskrævende, men har gjort, at vi har kunnet undgå driftsstop, siger Tommy Hermann.