TVIS har fundet dyr læk

Indsendt af lja@tvis.net den 7. juli 2015, kl. 15:03
Kategori: 

Siden februar har TVIS kunnet konstatere et unormalt højt forbrug af spædevand, men det har været svært at konstatere, hvad det skyldtes. Det viser sig at være en defekt veksler ved SHELL-Raffinaderiet, der lækkede vand, og som nu er taget ud af drift. Siden februar har det givet et stort tab af konditioneret fjernvarmevand, hvilket svarer til en samlet udgift for TVIS på over en halv million kr. i forøgede udgifter til spædevand.  Udgifter, som TVIS søger erstatning for hos SHELL.

-Det har taget fire måneder at finde frem til lækagen, og det har selvfølgelig kostet mange penge, men det har især været en bekymring, om det skyldtes et brud på rørledningen, som jo kan påvirke forsyningssikkerheden på længere sigt. Så jeg er glad for, at vi har fået løst problemet, siger Hans Bjørn, direktør ved TVIS.

Nål i velovervåget høstak

Siden 2012 har TVIS gennemsnitligt haft behov for 500 m3 spædevand om året, men i begyndelsen af 2015 sker der en voldsom stigning i behovet, der svarer til 5,5 m3 i timen mellem marts og juni. TVIS-systemet er nøje overvåget, og en undersøgelse af TVIS’ eget net samt hos leverandørerne bliver sat i værk.

Siden problemet blev konstateret i februar er samtlige af TVIS’ 57 vekslere og installationer på de 23 vekslerstationer undersøgt. Ligesom alarmsystemet i fjernvarmerørene er gennemgået. Alarmsystemet består af kobbertråde i rørenes isolering, som reagerer på fugt, men nogle strækninger har ikke alarmtråde, og er derfor gennemgået med termofotografering, men også uden held.

-De tre store leverandører undersøger vi også. Energnist går fri. Vi lukker isolerventilerne til Skærbækværket ind mod værket, men det begrænser ikke spædevandstabet, så fejlen ligger heller ikke her. Vi begynder systematisk at lukke strækninger af på tracéet over en længere periode indtil en afspærring af en veksler ved SHELL Raffinaderiet mindsker spædevandstabet. Den viste sig at være defekt, og efter vi har ledt vandet udenom den, er problemet løst, siger Finn Junker, driftschef ved TVIS.

Spædevand er kostbart

 Siden TVIS startede i starten 80’erne og aftog varme fra Skærbækværket, har værket også leveret spædevandet, hvor der er et begrænset svind i et ellers lukket fjernvarmesystem. DONG Energy, som ejer Skærbækværket, foretager rensning for mekaniske og kemiske urenheder, som ellers kan påvirke fjernvarmerørene negativt.

-Udover at det kræver en rensning for at sikre en nyttig kvalitet af fjernvarmevandet, så er det dels returvand, men også opvarmet fjernvarmevand, der er mistet i lækagen. Det har selvfølgelig sine omkostninger, siger Hans Bjørn.

TVIS kan også producere spædevand selv på egen pumpestation, P53, hvor en spædevandstank med 1000 m3 står klar som reserve.