Første fastspænding fjernet i Mølholmskoven

Indsendt af lja@tvis.net den 29. marts 2019, kl. 10:51
Kategori: 

For første gang i TVIS' historie er der fjernet et fastholdelsesbygværk permanent. Fastholdelsesbygværket var placeret på tracéet i Mølholmskoven i Vejle. Det var flækket i betonet, og derfor var der trængt vand ind i isoleringen, som på sigt kan give skader på stålrøret.

”Et fastholdelsebygværk er forholdsvist dyrt og besværligt at reparere på, så når der opstår fejl på dem, udfører vores rådgiver beregninger på, om vi kan fjerne den, eller om vi skal hovedrenovere den. Det viste sig, at vi kunne undvære den i Mølholmskoven, og at det ikke ville give yderligere belastning på vores rør. Derfor besluttede vi fjerne den permanent, siger Gregers Hovgaard, vedligeholdstekniker ved TVIS.

”Plastic, som udgør rørkappen og beton til fastholdelsesbygværk er ikke den mest hensigtsmæssige kombination, fordi det kan skabe utætheder over tid. I dag anvender man ikke fastholdelsesbygværk længere på nye ledningsnet, men da det meste af TVIS' net er fra 1986, har vi en del af disse. Levetiden på en nyt ledningsanlæg uden fastholdelsesbygværker er den samme, og vi undgår tilsvarende bekymringer for utætheder i fremtiden, siger Gregers Hovgaard.

TVIS har gravet en længere strækning op i Mølholmskoven for at fritlægge rørledningen, og det er aftalt med Vejle Kommune, at skoven skal genetableres som før. Det betyder blandt andet, at træernes rodnet er uberørt, så bevoksningen kan genetableres naturligt som før.

TVIS fjerner endnu en fastholdelse i Kolding

Til sommer skal TVIS også i Kolding fjerne et fastholdelsesbygværk samt kompensator, som vi har konstateret fejl på, og hvor vores rådgiver har beregnet, at den kan erstattes med to buerør samt en E- kompensator.

"Her skærer vi hele røret over og erstatter det med et rør, som leveres færdigbøjet fra en rørleverandør. Ved dette projekt skal der køres med reservelastkedel under udførslen. Det er ikke alle vores fastholdelsesbygværker der kan fjernes, så det kommer helt an på de enkelte driftsvilkår. TVIS´ rådgiver laver nye beregninger, hver gang vi støder ind i fejl på fastholdelsesbygværkerne, siger Gregers Hovgaard.