5 meter under vandoverfladen

Indsendt af lja@tvis.net den 11. september 2015, kl. 11:58
Kategori: 

En ny rapport udarbejdet af Rambøll for TVIS viser, at en særlig udsat strækning på det 83 km lange tracé har mange leveringsdygtige år tilbage. I Gudsø Vig er der trukket en rørledning den korteste vej til forsyning af Kolding nemlig tværs over vigen. Rørledningen er sænket 5 meter under vandoverfladen og er derfor udsat for usædvanlige forhold sammenlignet med resten af tracéet.

Teknologisk Institut konkluderede i 2010, at restlevetiden for røret var minimum 25-30 år ud fra en vurdering af den interne korrosion og ved uændrede driftsforhold. Ifølge rapporten er en restlevetid på minimum 25 år en konservativ vurdering, da fjernvarmevand er meget lidt korrosivt. Røret består af et større og et mindre stålrør med isolering imellem. Et vakuumsystem er med til at overvåge systemet, så det bliver registreret, hvis vakuum'et svinder, hvilket kan være tegn på brud. Det er vigtigt at holde isoleringen tør, og så længe isoleringen er tør, vil den ikke nedbrydes. Samtidig medvirker katodisk beskyttelse til at modvirke rust. TVIS’ alarmsystem overvåger en eventuel brist, hvilket personalet i kontrolrummet registrerer.

Gudsø Vig var del af første etape

Etape 1 omfattede den 1,7 kilometer lange krydsning af Gudsø Vig. Linjeføringen var den korteste for at nå frem til Strandhuse ved Kolding, og fjernvarmerørene blev lagt i vigens bløde bund. Bundforholdene var kortlagt i detaljer, og ledningen blev forsynet med en betonkappe, som holder den på plads. Ledningen blev samlet på land og slæbt ud i vigen. Flydelegemer fastgjort til rørene blev pillet af ét efter ét, og ledningen sank gradvist på plads. Gudsø Vig er tracéets laveste placering, 5 meter under havets overflade, mens det er hævet 75 meter over havets overflade i den anden ende i Nørremarken i Vejle.

Billedet viser "søslangen" på vej ud i Gudsø Vig. De hvide "kasser" er flydelegemer og sørgede for opdriften indtil rørledningen var på plads og kunne sænkes ned på sin rette plads fem meter under overfladen.