Vamdrup ansøger om TVIS-varme

Indsendt af lja@tvis.net den 10. oktober 2019, kl. 12:55
Kategori: 

 

TVIS har på vegne af Vamdrup fjernvarme indsendt et projektforslag om tilslutning til TVIS’ transmissionsnet. Hvis det godkendes, vil TVIS etablere en ny cirka 7,8 km lang transmissionsledning fra TVIS’ transmissionssystem i Lunderskov til fjernvarmecentralen i Vamdrup, ligesom der skal etableres en ny pumpestation og vekslerenhed.

Vamdrup fjernvarme har i dag et varmebehov på 36.000 MWh fordelt på 1163 forbrugere, hvor Rockwool leverer cirka 10.000 MWh overskudsvarme, mens resten produceres på lokale naturgaskedler.

”Vi har en god tradition for at sikre stabil og billig fjernvarme i Vamdrup, hvor vi indgår i lokalt samarbejde, hvor det er muligt. Det har vi gjort med Rockwool, hvor vi udnytter et lokalt spildprodukt som en ressource, og samarbejdet med TVIS vil sikre, at vi kan fortsætte den stabile fjernvarmeforsyning og samtidigt fortrænge fossile brændsler, siger Niels Thomsen, bestyrelsesformand for Vamdrup Fjernvarme. 

Ved at indgå et samarbejde med TVIS vil fjernvarmeforbrugerne overgå til billigere og mere miljøvenlig varme, som primært er baseret på overskudsvarme fra Shell, affaldsvarme fra Energnist og biomasse-varme fra Skærbækværket. Aftalen med Rockwool fortsætter og naturgaskedlerne bibeholdes til spids- og reservelast.

”Der er positiv økonomi i projektet for forbrugerne, og det vil også fremtidssikre vores muligheder for at udvide fjernvarmeforsyningen i Vamdrup. Det er ikke muligt med det nuværende anlæg, hvor vi udnytter kapaciteten fuldt ud, og der er begrænset plads til anlægsudvidelser på fjernvarmecentralen”, siger Niels Thomsen.

Grundbeløbets bortfald hæver varmepriser

For Vamdrup Fjernvarme bortfalder det sidste af de oprindelige to grundbeløb til drift af naturgasmotoren ved udgangen af 2019. Derudover vil Niels Thomsen gerne undgå, at naturgas vil give forventede prisstigninger for Vamdrup Fjernvarmes forbrugere.

”Vores opgave er at sørge for, at Vamdrups fjernvarmeforbrugere kan regne med, at fjernvarmen er stabil og så billig som muligt. Det giver rigtig god mening at få fjernvarmen fra TVIS fremover, fordi vi sammen kan sikre et fortsat billigt prisniveau, som ikke er påvirket af grundbeløbets bortfald”, siger Niels Thomsen.

Etableringen forventes at tage cirka to år.

”Hvis det samlede projektforslaget godkendes, så bør vi kunne etablere ledningen, pumpestation og vekslerenhed i 2020 og 2021 og udvide vores fjernvarmeforsyning til Vamdrup til varmesæsonen i 2021/22. Vamdrups CO2-udledning reduceres med 78 tons over en 20-årig periode, hvilket er et stort bidrag til Kolding Kommunes grønne omstilling,” siger Anders Jepsen, projektchef ved TVIS.

Projektforslaget er sendt i 4 ugers høring. Når høringsperioden er afsluttet, skal projektet politisk godkendes i Kolding. Hvis kommunen godkender projektforslaget, skal TVIS’ bestyrelse godkende låneoptaget til projektet ved to behandlinger med mindst 4 ugers mellemrum, herefter skal TVIS’ ejerkommuner godkende låneoptaget.