Store varmepumper

Indsendt af lja@tvis.net den 3. maj 2019, kl. 14:53
Kategori: 

Fjernvarme i Trekantområdet er meget konkurrencedygtig forsyning både selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk. Hvorvidt der er økonomi i at konvertere til fjernvarme afhænger af det enkelte tilfælde, men overordnet set har omstillingen til biomasse stabiliseret prisniveauet i en lang årrække frem.
 
Det gør det attraktivt at tilslutte nye forbrugere, og der er få alternativer til løsningen som på nuværende tidspunkt er økonomisk konkurrencedygtig. Det gør også vilkårene fordelagtige for at forberede nye sammensætninger, som er fleksibel i forhold til lokal overskudsvarme, og som inddrager varmekilder, der kan opnå målet om 100% CO2-neutral fjernvarme.
 
I 2018 har TVIS fortsat sit arbejde med at forberede et potentielt pilotprojekt, der involverer store varmepumper. På sigt er det nødvendigt at afprøve varmepumper, der kan udnytte energien i havvand, luft, overskudsvarme, ferskvand og spildevand.
 
Mere varme fra spildevand
I 2018 indgik TVIS et samarbejde med Fredericia Spildevand og Energi om, at TVIS overtager en leverance direkte i systemet baseret på overskudsvarme fra elproduktionen fra biogas udvundet af spildevandsslam.   
 
TVIS aftager på nuværende tidspunkt 1 MW, men potentialet er større, og samarbejdet er fordelagtigt af flere årsager. Et udvidet samarbejde kunne være et varmepumpedemonstrationsprojekt, hvor spildevand benyttes som varme, dels fordi det giver værdifulde erfaringer med drift, effektivisering og varmekildens kemiske sammensætnings indflydelse på vekslere, rør og andre enkeltdele.
 
Nogle af fordelene ved spildevandet som energikilde fra FRSE er, at det er afsaltet, 15-20 grader varmt vand, i forvejen tilkoblet TVIS-systemet, og erfaringerne kan udvides til tilsvarende leverandører. Udfordringer kan vise sig at være biofilm, mængderne, afgifter og den økonomiske investering.
 
Vi ved dog, at det er nødvendigt at få udviklet teknologien, og det er værdifuldt med erfaringer i lokal kontekst, som er tilpasset lokale forhold og potentialet for opskalering. 
 
 
Fremtiden er vedvarende
Både nationalt og internationalt baseres elproduktionen i stigende grad på vedvarende energikilder som vind og sol, og der er derfor et potentiale i en tættere knyttet relation mellem varme- og elforsyning, hvor fjernvarmesystemer kan yde fleksibilitet til elnettet.
 
Derudover har vi mulighed for at udbrede forsyningssammensætningen til flere varmekilder, så det ikke er enkelte store produktioner, der udgør størstedelen af forsyningen. TVIS arbejder aktivt på at udvikle, effektivisere og indføre lavtemperaturdrift for at øge mulighederne for at tilpasse vedvarende energikilder til systemet, som typisk kan levere lavere temperaturer end forbrænding.