Overskud af overskudsvarme

Indsendt af lja@tvis.net den 4. april 2018, kl. 10:02
Kategori: 

For at sikre en solid langsigtet udvikling gennemførte TVIS i perioden 2008 – 2013 en række planlægningsprocesser som baggrund for beslutninger omkring det fremtidige fælles varmegrundlag og den tilhørende fælles produktion for TVIS. I 2014 besluttede TVIS fremtidens varmeproduktion, som er dokumenteret i Varmeplan TVIS. TVIS har et klart politisk ønske om at skabe plads for nye Vedvarende Energi (VE) -produktioner og fortsat at udnytte overskudsvarme, når det er attraktivt. 

1000 TJ ny, grøn varme
I Varmeplan TVIS 2014 har TVIS formuleret, at der konkret skal ske en udvikling med et mål om 1000 TJ ny grøn varmeproduktion i systemet inden 2030. Uden øget varmebehov i ejerkommunerne, så er der på nuværende tidspunkt plads til ca. 500 TJ mere varmeleverance til systemet uden at overskride aftalte forpligtigelser. Dels har TVIS en opgave i forhold til at prioritere og vælge projekter ud fra forretnings- og samfundsøkonomiske kriterier, men potentialet for at inddrage flere varmekilder hænger også sammen med evnen til at skaffe nye forbrugere.
Helt konkret undersøger TVIS mulighederne for supplerende overskudsvarme fra bl.a. Shell, datacenter, kølehuse, lokale industrier, potentialet i solenergi, geotermi, rensningsanlæg og andre energikilder. Målsætningen er, at der sikres en stabil og prisbillig VE- og overskudsvarme på lang sigt i området.

Hvad skal vi vælge?
Vi er i den heldige situation, at vi må prioritere, da der er mindst tre-fire leverandører, der kan udfylde pladsen og lukke muligheden for andre leverancer til TVIS. Det vil kræve en sammenhængende analyse samt et oplæg, der bl.a. vurderer økonomi og miljø i forbindelse med prioriteringen af for eksempel affaldsvarme overfor overskudsvarme, biomassebaseret kraftvarme og vedvarende energi.

Afventer Energiforliget
I praksis er der flere muligheder for at aftage varme, end TVIS kan udnytte, hvilket betyder, at TVIS skal prioritere sin indsats, men ønsker at afvente det kommende Energiforlig i foråret, senest i 2018. Når ajourføringen er gennemført vurderes eventuelle konkrete tiltag om nye VE-producenter. TVIS følger dog løbende med i specifikke tilskudsordninger samt muligheder for at indgå i relevante forsøgs- og demonstrationsprojekter. Særligt er store varmepumper relevante at overveje i TVIS-systemet.

Læs mere i vores Årsberetning for 2017