Læs vores Årsberetning 2017

Indsendt af lja@tvis.net den 4. april 2018, kl. 12:50
Kategori: 

Det er 10 år siden, at TVIS sammen med varmeselskaberne påbegyndte eftersøgningen af en ny og grønnere varmeleverance, som skulle afløse den fossile varmeproduktion på Skærbækværket. Det var starten på en proces, som markerer et grundlæggende skifte i TVIS’ profil og historik på flere forskellige måder. Historisk set er TVIS en grossist, og det er vi sådan set stadig, men med beslutningen om at finansiere 80% (1,5 mia. kr) af Skærbækværkets ombygning til biomasse har TVIS taget ansvaret for fjernvarmens omstilling til vedvarende energi og muliggjort Skærbækværkets eksistensgrundlag.

Efter kommunalvalget i november fik TVIS en ny bestyrelse, der skal bygge videre på det arbejde, som flere bestyrelser har udført i TVIS-regi, og som har sikret en stabil og billig varmeforsyning i Trekantområdet. En særlig stor tak til den afgående bestyrelse, der stoppede ved sidste valgperiode - herunder Leif Skov og Henning Due Lorentzen, som har været engageret i TVIS i mange år som henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen.

Tillidsfuldt samarbejde
Siden vi indgik aftalen med DONG Energy (Ørsted) har vi oplevet et godt og tillidsfuldt samarbejde i projekterings-og anlægsfasen. Set fra vores ende af ”rørene” står vi godt rustet til at modtage den nye grønne varmeleverance. Vægtige interessenter i projekteringsfasen har også markeret det gode samarbejde. De faglige organisationer mødte op på byggepladsen, ikke med bannere, men med kage som påskønnelse for det gode samarbejde i byggefasen. Det er vist ikke noget som opleves så tit!

Kan værket så også producere varme? Vi kan med stor tilfredshed konstatere, at vi i efteråret har modtaget masser af grøn varme – kun med de forventelige justeringer i teknikken. Det nye anlæg er således kommet rigtig godt fra start, og vi overgik til den nye biomasseaftale den 14. november.

Sammen om varmen
I TVIS har vi et slogan som i sin enkelhed hedder ”Sammen om Varmen”. I naturlig forlængelse af sloganet og for at markere og udbrede fordelene ved fjernvarme udfoldede TVIS i efteråret en informationskampagne i samarbejde med varmeselskaberne. Formålet var at give klar besked til både nuværende og nye fjernvarmeforbrugere, at fjernvarmen i Trekantområdet bliver både billigere, grønnere og fortsat er en meget forsyningssikker opvarmningsform. Det skyldes, det samarbejde vi har om varmeforsyningen i Trekantområdet.

Vi har sammen gjort fjernvarmen meget konkurrencedygtig sammenlignet med andre opvarmningsformer, og et af vores mål er nu at tilbyde indnu flere forbrugere at blive en del af fællesskabet.Det er værd at markere at fjernvarmen fremover sparer Trekantområdet for hele 90.000 ton CO2 årligt, og at fjernvarmen nu er 95 pct CO2 neutral.

100% CO2-neutral varme på sigt
Vores målsætning er på sigt at opnå 100 % CO2 neutral varme, og at den grønne, prisbillige varme skal kunne komme flere borgere i vores ejerkommuner til gavn. Fjernvarmen skal være det naturlige valg i den grønne omstilling. Derfor læner vi os ikke tilbage i TVIS. Vi er allerede i fuld gang med at afsøge nye Vedvarende Energi-varmekilder, som nu eller på sigt kan indgå i varmeforsyningen. Vi er således godt på vej med at forberede os til en fremtid uden fossile brændsler.

Du er nødt til at acceptere statestik cookies for at se indholdet