Fristen er udløbet: TVIS søger ny direktør

Indsendt af lja@tvis.net den 5. april 2018, kl. 22:13
Kategori: 

Ansøgningsfristen er udløbet: TVIS søger ny Direktør

TVIS – Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S – søger en strategisk og fagligt dygtig direktør, der kan føre selskabet videre ind i en fremtid med stadigt mere effektiv og miljøvenlig produktion og transmission af varme til borgere og virksomheder i Trekantområdet.

Organisationen
TVIS er et kommunalt ejet transmissionsselskab, der overvåger og udvikler levering af fjernvarme til ca. 183.000 borgere i Trekantområdet. TVIS gør det muligt at dække lokale varmebehov med lokale ressourcer. Som grossist opkøber TVIS varme hos den lokale industri og kraftvarmeværket i Skærbæk og leverer via sit transmissionsnet effektivt og fleksibelt varme til lokale fjernvarmeselskaber.

Opgaven
TVIS er et veldrevet selskab med et stærkt fundament for fortsat at sikre stabil, miljøvenlig og prisbillig varme til borgere og virksomheder ind i fremtiden. Med vækst i konkurrerende varmeløsninger og ændrede politiske og teknologiske rammebetingelser på sigt skal TVIS fungere proaktivt i dette terræn. Direktøren skal gå forrest og drive udviklingen i selskabet, samt sikre at kvaliteten og stabiliteten i driften fastholdes.

Direktøren skal være i stand til professionelt at indgå i servicering og samspil med selskabets bestyrelse, ejere, leverandører og aftagere. I tæt samarbejde med bestyrelsen skal direktøren sikre selskabets strategiske og teknologiske udvikling, så TVIS forbliver relevant hos leverandører, aftagere og interessenter lokalt, regionalt og nationalt.

Personen
Direktøren skal være en strategisk orienteret person, der kan lede en politisk styret organisation, og som fungerer med overblik, initiativ og gennemslagskraft. Der er tale om en person med klar ledelsesmæssig ballast, som omgivelserne
har tillid til, og som bestyrelse, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter har lyst til at gå i dialog med.

Direktøren kan have ingeniør-/civilingeniør- eller anden relevant akademisk baggrund med tydeligt kvalificerende tekniske, økonomiske og ledelsesmæssige kompetencer og erfaringer.

Læs mere i stillings- og personprofilen om forventninger til direktørens kompetencer og kvalifikationer på muusmann.com

Yderligere information
Læs mere om selskabet og stillingen på www.tvis.net eller www.muusmann.com.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til bestyrelsesformand
Lars Schmidt, tlf. 20 13 33 25, eller adm. direktør i MUUSMANN, Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27.

Ansøgningsfrist: søndag den 6. maj 2018.
Tiltrædelse: 1. august 2018.

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.