Forrentning af indskudskapital påvirker ikke TVIS' priser

Indsendt af lja@tvis.net den 21. marts 2017, kl. 11:32
Kategori: 

En række artikler, som har cirkuleret meget bredt i dagspressen, har givet anledning til forvirring og måske bekymring om stabiliteten i TVIS’ varmepriser. Kort fortalt, så startede det med, at Energiselskabet Eniig har fået tilladelse fra Energistyrelsen til at indkræve forrentning af indskudskapital, og at det tillader dem at hæve fjernvarmepriserne i Herning-området, hvilket vil give højere forbrugerpriser.

Omkring 50 selskaber har indgivet tilsvarende ansøgning ved Energistyrelsen helt tilbage i 2004, herunder DONG Energy. 

-I 2014 valgte vi at lade DONG Energy levere størstedelen af fjernvarmen de næste 20 år til Trekantområdet ved at indgå en aftale, hvor vi finansierer 80 procent af investeringen i ombygningen af Skærbækværket til biomasse. Vores kontrakt tillader ikke, at det kan få indflydelse på TVIS’ varmepriser, hvis DONG Energy får godkendt deres ansøgning om forrentning af indskudskapital, hvilket vi også har fået bekræftet af DONG Energy. I vores kontrakt er det fastlagt, hvilke omkostninger DONG Energy må lade indgå i prisen, siger Hans Bjørn, direktør ved TVIS.

Stabilitet i både forsyning og prisudvikling er afgørende målsætninger for TVIS, som vi sikrer sammen med fjernvarmeselskaberne og vores leverandører. TVIS' varmepriser har været faldende de senste år, og vi forventer, at de falder yderligere med omkring 10%, når Skærbækværket er ombygget til biomasse senere i år.