Besparelser sænker varmepriser

Indsendt af lja@tvis.net den 28. november 2016, kl. 13:54
Kategori: 

TVIS har haft store budgetbesparelser i 2016, som påvirker TVIS’ variable varmetakst. Fra 1. juli i år sænkede TVIS taksten med 16 % fra knap 95 kr pr GJ til lidt over 79 kr pr. GJ. Det er besparelser, som også får positiv indflydelse på varmeprisen fremover:

  • Afgiftsniveauet på varmen fra SHELL falder på grund af den nyligt vundne retssag mod SKAT Den årlige besparelse for TVIS er 9 mio. kr.
  • Nye overskudsvarmeaftaler med SHELL på henholdsvis 3 MW og 80 TJ varme om året giver en besparelse på tocifret millionbeløb i 2016
  • Faldende brændelspriser (primært kul) giver en besparelse på 15 mio. kr.

Langtidsbudgettet viser lave priser
TVIS har fået udarbejdet en sammenligning af det nye fremlagte langtidsbudget på biomasse i prisniveau 2012 med langtidsbudgettet fremlagt ved aftaleindgåelsen i 2014 om omstilling til biomasse, som også er i prisniveau 2012. Sammenligningen konkluderer, at den samlede varmepris på biomasseanlægget er reduceret for alle årene frem til 2037. Ved overgang til biomasse sænker TVIS priserne med 16 % svarende til en besparelse på varmeregningen med omkring 2000 kr om året.

- TVIS har en interesse i at få Skærbækværket i drift hurtigst muligt, fordi varme baseret på biomasse er billigere for forbrugerne. Aftalemæssigt skal DONG Energy senest kunne levere fra 2018, men det er også en god forretning for DONG at levere hurtigt, da det giver en fordel på DONG’s elmarked.Der vil forhåbentlig komme en testperiode allerede fra marts 2017, hvilket vil afspejle sig i TVIS’ takster, fortæller Hans Bjørn, direktør ved TVIS.

Økonomien i TVIS i 2017 er meget afhængig af tidspunktet for kommerciel drift på Skærbækværket. Som det ser ud nu i forhold til gældende tidsplan, forventes biomasseanlægget i reel kommerciel drift pr. 2. april 2017. Sammenlignet med det nuværende prisniveau, så viser et simpelt gennemsnit af fjernvarmepriserne i Trekantområdet på 12.003 kr./år for et standardhus. Det simple prisgennemsnit i TVIS området er faldet med 10% fra 2015 til 2016, hvor landsgennemsnittet har et fald på knap 8%. Tilbagebetalingen fra SKAT  på ca. 90 mio. kr er ikke medregnet i ovenstående priser, da SKAT ikke har refunderet beløbet endnu.