29 potentielle virksomheder med overskudsvarme

Indsendt af lja@tvis.net den 9. april 2017, kl. 22:59
Kategori: 

Varmeplan TVIS er et analysearbejde, som TVIS udgav i 2014 i samarbejde med en række rådgivere. I en af analyserne er det undersøgt, om der var flere muligheder for overskudsvarme i Trekantområdet fra lokale virksomheder. 48 virksomheder i de fire ejerkommuner havde potentiale ved enten at have varm luft eller lunken vand som overskud fra sin produktion. Af dem var 41 realistiske at kontakte og 29 af dem viste gensidig interesse for muligheden.

Det har dels været et mål at undersøge, hvilke virksomheder, der kunne have overskudsvarmen, men også at afgøre, hvilken kvalitet den ville have. Virksomhederne er blevet inddelt i grupperinger og er vurderet på kvaliteten af overskudsvarmen, mængder, økonomi og miljøhensyn. Det vil sige, om overskudsvarmen er realistisk at inddrive set ud fra et økonomisk og teknisk perspektiv.

TVIS har finansieret 80 % af investeringen i ombygning af Skærbækværket til biomasse til gengæld for eneretten til varmedelen til en billig pris, og det kan vise sig at være den største barriere for, at der bliver udnyttet overskudsvarme fra nye leverandører til fjernvarme. For TVIS’ vedkommende.

Vores undersøgelse viser, at der er lokale industrier, for eksempel spildevandsselskaberne, hvor en varmepumpe kan udvinde overskudsvarme, som kan bruges til fjernvarme. Det har også vist sig, at det vil være svært for selskaberne at lave en forretningsmodel, der kan konkurrere med den nye biomasse-aftale, som er gældende fra 2017. Både med de nuværende afgiftsforhold, men det vil være endnu sværere, hvis Skatteministeriets oplæg til nye afgifter bliver gennemført.

Undersøgelsen viser, at der er gode muligheder indenfor de fire kommunegrænser, men bekræfter også, at  borgerne i Trekantområdet i forvejen får meget billig varme. Det er enkelte virksomheder, der på nuværende tidspunkt har optimale økonomiske og tekniske forhold, så de kan konkurrere med det prisniveau, som TVIS' prognoser viser, at vi kan forvente med biomasse-aftalen.

TVIS har analyseret mange muligheder for at fremtidssikre fjernvarmen i Trekantområdet. Du kan læse mere i Grøn Roadmap om TVIS' strategier for fremtidens fjernvarme.