Udvidelser kræver opgradering

Indsendt af lja@tvis.net den 22. november 2017, kl. 10:16
Kategori: 

Skomagervej. Pottemagervej. Karetmagervej. Industrihistorien er tilstede i det nordøstlige Vinding i Vejle, hvor røgen stiger i takt fra bygningerne.

Olie- og gaskedler forsyner kontor, lagre og værksteder med varme i de kolde vintermåneder, men Mølholm Varmeværk har fået hul igennem til at tilbyde fjernvarme til området, der ligger indrammet mellem indfaldsvejen til Vejle, motorvejen og motortrafikvejen mod Børkop og Fredericia.

Større pumper

Mølholms forsyningsområde er et af de områder i Vejle, som i de kommende år vil øge sin efterspørgsel på fjernvarme, og det stiller krav til TVIS’ installationer. 

-Vi har installeret en ny pumpe i Mølholm, der øger kapaciteten med 50%. Vurderingen af den forrige pumpes kapacitet i Mølholm har egentlig ikke været så tosset for 30 år siden og var baseret på en prognose, der rakte frem til 2003. Siden da er forbruget vokset, siger Mads Kallestrup, projektleder ved TVIS.

Vekslerne blev udvidet for 6 år siden og nu er tiden kommet til pumpeinstallationen, som har kørt problemfrit i 30 år. Siden etableringen af TVIS-systemet er der ikke skiftet pumper. Flere er renoveret, men pumpen i Mølholm er den første udskiftning.

-Vi har et større analysearbejde på vej, hvor vi ser på kapaciteten i hele systemet og undersøger, hvor det er passende at opgradere vekslere, pumper og andre komponenter, der er mest effektive og supplerer hinanden bedst i forhold til de driftsmæssige behov. Men i Mølholm er behovet der nu, siger Mads Kallestrup.

Forberedt på øget efterspørgsel

TVIS’ varmebehovsprognose og forøget efterspørgsel viser væksten på varmemarkedet og derfor behovet for et nyt køb af pumpe, men det specifikke valg af pumpe skyldes behovet for at fremtidssikre.

-Vi har valgt en ny type motor, som passer bedre til fjernvarmens driftspunkt end traditionelle motorer. Motoren har bedre virkningsgrad og lavere driftstemperatur, som giver en længere levetid. Vi prøver med en ny type motor, som gerne skulle holde 30 år igen, samtidig skulle den være alsidig og fleksibel til flere forskellige driftsforhold til, når vores analysearbejde er fuldendt, siger Mads Kallestrup. Valget af pumpen og tilpasning af rørsystemet har forøget virkningsgraden betydeligt, svarende til en årlig besparelse på 43.000 kWh el.

Ny veksler i Hvidsminde i Kolding

I Kolding har TVIS også udvidet kapaciteten ved at udskifte de to oprindelige vekslere med to nye i Hvidsminde, som også skyldes et øget varmebehov.

-En veksler holder 5-6 år, inden den skal renoveres, så derfor har vi kigget på, om vi skulle udvide den eksisterende eller skifte vekslertypen. Vi valgte en ny større type, der hedder EnergySaverPlus, som sparer os 11.000 kr om året altså cirka 55.000 over en fem årig periode, siger Mads Kallestrup.