Trådrenovering i Mølholm Skoven

Indsendt af lja@tvis.net den 14. december 2018, kl. 12:22
Kategori: 

I 2014 påbegyndte TVIS en udskiftning af tærede alarmtråde i de præisolerede rør i systemet. De næste 7 uger arbejder vi i Mølholm skoven, hvor fjernvarmerørene har været gravet ned i skovlandskabet, siden TVIS-systemet blev etableret for 30 år siden.

"Noget af skoven er fredet, så TVIS har været i tæt dialog med skovfogeden for at sikre bevarelsen og genetableringen af skoven, hvor vi har taget særlige hensyn til dele af rodnettet", siger Tommy Hermann, vedligeholdelseschef ved TVIS.

Kobbertråde alarmerer om fugt udefra

Kobbertrådenes funktion er at registrere fugt i isoleringen, som vores alarmsystem reagerer på. Hvis der er fugt i isoleringen ved fjernvarmerørene, kommer det mest sandsynligt udefra. Renovering af trådnettet er nødvendigt, da indtrængen af fugt og ilt til de inderste stålrør er opskriften på korrosion.

Nogle af kobbertrådene er begyndt at korrodere, som er en reaktion, man oplever i nogle typer fremløbsrør, hvor temperaturerne er særlige høje. Fjernvarmevandet cirkulerer rundt i systemet varmet op til 120 grader, og det er efterhånden blevet for stor en belastning for de fire kobbertråde, som er placeret øverst i fjernvarmerørene på hele den 83 km lange strækning.