Kølediske giver varmen

Indsendt af lja@tvis.net den 16. oktober 2018, kl. 9:49
Kategori: 

Et typisk dansk supermarked har potentielt 175-200 kW effekt fra kølediske, der kan bruges til varmelevering . Det er ikke meget, men der er rigtig mange supermarkeder, så på sigt kan det blive en varmeressource.

Steen Erik Hansen ser ikke meget til overskudsvarmen fra SuperBrugsen i Vinding. Han er driftsleder ved Mølholm Varmeværk, og tilbage i 2016 fik området en ny leverandør af overskudsvarme.

-Vi er i en særlig situation i området, fordi vi får billig varme fra Shell Raffinaderiet og Skærbækværket, og vi er jo forpligtet til at levere varmen så billig som mulig til vores forbrugere. Overskudsvarmen fra Brugsen har meget svært ved at konkurrere med den billige varme i området, siger Steen Erik Hansen fra kontoret i Mølholm

Barrierer for lokal overskudsvarme
Dansk Fjernvarme er med i et projekt Super Supermarkets. Projektet er under ledelse af CLEAN og har bl.a. deltagelse af en række fjernvarmeværker og COOP butikker. Dertil kommer COOP, Teknologisk Institut og Danfoss med flere. Målet med projektet er at få udviklet en drejebog for, hvordan supermarkeder kan tilsluttes fjernvarmesystemet nemt og billigere.

-Mange supermarkeder investerer i disse år i nye køleanlæg for frost og køl. De har CO2 som drivmiddel og kan derfor levere varmt vand ved 70-75 grader. Men der er mange barrierer på vejen. For det første, at butikkerne pludselig bliver varmeproducenter og skal rapportere til myndigheder, lave prisblade, lave priseftervisning og så videre. Det er der ikke mange, der magter. For det andet er der spørgsmålet om overskudsvarmeafgift, der jo fortsat spøger. For det tredje er der elafgiften, som nu endelig sænkes, siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

- Vi havde den opfattelse, at varmeforsyningslovens bagatelgrænse på 250 kW enheder kunne friholde supermarkeder fra at skulle lave prisblade, priseftervisning og så videre, men til nu har Energistyrelsen den opfattelse, at supermarkederne bliver varmeproducenter, og så skal de rapportere. Fjernvarmeværket skal rapportere, at de køber varmen til substitutionspris. Om nogle af disse rapporteringer kan overtages af en tredjepart, er bestemt værd at undersøge, siger Kim Behnke

Foreløbigt er det 3 fjernvarmeværker i projektet, men der findes omkring 15 anlæg rundt i landet. Seneste bidrag er i Randers med en stor Bilka i Paderup.