Biomassevarme øger Fredericias vedvarende energi med 50%

Indsendt af lja@tvis.net den 27. september 2019, kl. 13:54
Kategori: 

Ombygningen af Skærbækværket til biomasse har haft markant indfyldelse på den grønne omstilling i Fredericia Kommune, ifølge Miljøregnskabet for 2017.

Cirka 13% af energiforbruget i 2017 i Fredericia Kommune er baseret på vedvarende energi. Det er en forøgelse på 50% i forhold til 2015, og stigningen skyldes først og fremmest et øget forbrug af biomasse til varme. 

Fjernvarmen er den altdominerende varmeforsyning i Fredericia Kommune og stod i 2017 for 87 % af energiforbruget til opvarmning. Antallet af oliefyr er styrtdykket og stod for blot 2% af varmebruget i 2017, ifølge kommunens miljøregnskab.

Individuel opvarmning
Boliger, der ikke er tilsluttet fjernvarme, har individuel opvarmning i form af eksempelvis oliefyr, varmepumpe, fastbrændselsfyr eller elpaneler.
 
Antallet af oliefyr er styrtdykket de seneste år. Igennem perioden 2006 til 2017 faldt antallet fra 2213 til 663. Varmepumperne kommer sandsynligvis til at spille en vigtig rolle i varmeforsyningen udenfor fjernvarmeområderne, da de giver mulighed for et øget forbrug af el fra den stigende elproduktion fra vindmøller.
 
Indtil videre er det dog primært andre opvarmningsformer end varmepumper, der har erstattet oliefyrene, når fjernvarmen ikke kan. For eksempel er antallet af pillefyr steget fra 174 til 445 i samme periode.
 

Udviklingen i energiforbruget til opvarmning for perioden 2006 til 2017. Det totale energiforbrug var faldet fra 2013 til 2017.