Spå vejret og spar penge

Indsendt af lja@tvis.net den 4. april 2018, kl. 12:43
Kategori: 

TVIS’ drifts- og maskinmestre har selv installeret og monteret nye PLC-tavler, der skal kommunikere med Skærbækværket, samtidig med at nye skærme i kontrolrummet skal formidle nye data. Efter Skærbækværket er sat i drift i slutningen af 2017 skal medarbejderne hos TVIS og på værket koordinere tæt for at tilpasse de to systemer.

Driften fremover kræver et øget fokus fra TVIS’ side af, da den omkostningsbestemte varmepris fra Skærbækværket påvirkes af sammenspillet med el- og varmeproduktion. For at optimere på den omkostningsbestemte varmepris, der gælder for varmen fra Skærbækværket har TVIS investeret i et nyt prognoseværktøj, der sikrer, at vi kommer tæt på at kunne forudsige det reelle varmebehov i Trekantområdet. Det sikrer dermed en optimeret drift hos både TVIS og Skærbækværket.

Tilpasning internt i TVIS
Formålet er at give TVIS og Skærbækværket den bedste mulighed for at tilpasse produktionen. Det betyder blandt andet, at TVIS har etableret flere vejrstationer, som sammen med driftsmestrenes knowhow skal mønte ud i en daglig prognose. Prognosen  inddrager data fra lokale forhold i hele Trekantområdet og repræsenterer bedste bud på et varmebehov fem dage frem. Prognosen opdateres dagligt.

Forbedret og nuanceret overblik
Dataudvekslingen foregår automatisk, men bliver verificeret før afsendelse. Ørsted returnerer derefter et tilbud på varmen, som TVIS kan vælge at acceptere. I kombination med et andet prognoseværktøj optimeres driften med hensyn til fremløbstemperaturen, så den er lavest muligt fra Skærbækværket og Shell Raffinaderiet. Samtidigt tillader det, at vi kan beregne, hvordan vi får varmen billigst muligt – og hvorfra. Det giver som forventet bedre overblik for driftsfolkene, der skal planlægge de kommende dages drift. Skal en varmeproducent udkobles eller lignende, kommer systemet med anbefalinger på, hvordan vi bedst og billigst håndterer ydersituationerne – og det er en stor hjælp, der også sparer unødige omkostninger, der hvor rutinen mangler.

Læs mere i vores årsberetning for 2017