Solvarme fra ny vinkel

Indsendt af lja@tvis.net den 23. april 2019, kl. 13:47
Kategori: 

For at reducere omkostningerne har TVIS investeret i et prognoseværktøj, der sikrer, at vi kommer tæt på at kunne forudsige det reelle varmebehov i Trekantområdet.

Prognoseværktøjet  Press, er i løbende udvikling, så det er tilpasset vores ønsker og behov i forhold til lokale vilkår. Noget nyt i 2018 er, at vi har tilføjet prognoseværktøjets mulighed for at inddrage solens påvirkning på oplevede temperaturer. Det er kompliceret at kompensere for, fordi skyformationer nødvendigvis også påvirker fænomenet, som især er relevant i forårsmånederne.

Solens vinkel gør, at husene tilføres meget varme fra solen, hvorved behovet for varmeproduktion falder. De fleste bygninger er typisk konstrueret, så der ikke er indstråling om sommeren, men gerne i forår og efterår hvor der er varmebehov. Det gør det muligt for TVIS at levere så præcis en mængde varme, som der er behov for.

Forbedret og nuanceret overblik
Fordelen ved løbende at udvikle og udbygge en detaljeret prognose til varmebehovet er, at vi sikrer en optimeret drift hos både TVIS og producenten. Producenten modtager så nuanceret en forventning fra TVIS som muligt om vores varmebehov med en prognose 10 dage frem i tiden, som dagligt bliver opdateret og inddrager vind, vejr, årstid, historik, solens vinkel, erfaringer og så videre.

Dataudvekslingen foregår automatisk, og prognoseværktøjet benyttes også til optimering af TVIS’ daglige drift. Samtidigt tillader det, at vi kan beregne, hvordan vi får varmen billigst muligt – og hvorfra. TVIS har også inddraget muligheden for at se på forbrugsmønstre på helligdage, for eksempel, hvor virksomheder er lukkede.