Genanvendelse af vand

Indsendt af lja@tvis.net den 5. april 2019, kl. 13:13
Kategori: 

TVIS er ved at indgå en ny aftale mellem Skærbækværket og fjernvarmeselskaberne, hvor TVIS leverer spædevand i stedet for, at selskaberne selv skal producere det.

Aftalen gør, at vandet fra røggaskondenseringen på Skærbækværket udnyttes til spædevand. Idag udledes det til kloaksystemet, og vi skulle i stedet bruge drikkevand som spædevand. Genanvendelsen er et godt eksempel på, hvordan spild kan udnyttes som ressource.

23 steder i fjernvarmesystemet er der løbende behov for at tilføre spædevand og genanvendelse af vandet i røggassen er et godt eksempel på en forbedret ressourceudnyttelse, hvor vi sparer vandressourcer, der svarer til 350 husstandes vandforbrug om året.

Ressourceudnyttelse
Ved TVIS’ pumpestation ved siden af Shell Raffinaderiet står en spædevandstank, som i sin tid blev etableret, da TVIS-rørsystemet var opdelt i to. Den har fungeret som backup til vandbehandlings- og trykholdesystemet ved Skærbækværket og ved et omfattende eftersyn kunne TVIS  konstatere, at den var meget medtaget af rust på grund af en uhensigtsmæssig tagkonstruktion.

Spædevandstanken har strategisk værdi efter den nye aftale med fjernvarmeselskaberne, derfor bliver den et værktøj, som TVIS kan benytte for at effektivisere vandressourcerne ved at udnytte røggaskondensering som kilde til spædevand på Skærbækværket.

Der er et vist svind i TVIS’ fjernvarmesystem, som dels skyldes utætheder, så spædevand er nødvendigt at have tilgængeligt, og ved at renovere spædevandstanken bevarer vi en høj fleksibilitet.

Hele tagkonstruktionen blev erstattet af et nyt tag med et andet design, så problemet ikke opstår igen. Samtidig blev der etableret et nitrogenanlæg, som fortrænger ilten i tanken, hvilket er en fordel for hele systemet. 
 
Maskinmesterpraktik
TVIS har løbende maskinmestre i praktik fra Fredericia Maskinmesterskole, og i 2018 afsluttede Emil Lind Christensen sit forløb, som blandt andet indebar en analyse af korrosionsskaderne på spædevandstanken. Resultaterne har været inddraget i vurderingen af fremgangsmåden og udnyttelsen af spædevandstanken fremadrettet.