2013 gav overskud i forhold til budget

Indsendt af lja@tvis.net den 14. januar 2014, kl. 12:26
Kategori: 

I hver måned i løbet af 2013 har TVIS realiseret perioderegnskaber bedre end budgetteret. Det betyder også, at det foreløbige årsregnskab giver et overskud i forhold til vores budget. Det endelige regnskab fremlægger vi i marts 2014.

-Resultatet i 2013 blev et overskud på trods af et havari på Skærbækværket i 6 døgn i december måned. Det uheld medførte en ekstraudgift til TVIS på op imod 10 millioner kroner. På grund af en sund økonomi kan vi alligevel overholde budget, fortæller direktør, Hans Bjørn.

Det gode resultat skyldes især lave brændselspriser, da priserne på kul har været faldende over året, og varmeprisen følger udviklingen på kulprisen. Det har også været et forholdsvist varmt år med et varmesalg, der er omtrent 5% lavere end forventet. Skærbækværket har leveret 346 TJ mindre varme end budgetteret, mens Shell Raffinaderiet har levet 118 TJ mindre. Samtidig har en effektivisering af driften over sommeren bidraget til at udgifterne har kunnet holdes nede.