Fakta om biomasse-varme i Trekantområdet

Indsendt af lja@tvis.net den 13. september 2019, kl. 15:05

Klik på brochuren for at læse mere om vilkårene og kravene til bæredygtig biomasse

 

Biomasse er ikke bæredygtigt, fordi det er træ. Det er sourcingen, der skal være bæredygtig, og næsten 100% af den mængde træflis, som Ørsted har sourcet til Skærbækværket i 2019 er certificeret bæredygtigt.

Omtrent 2/3 af fjernvarmen i Trekantområdet består af varme leveret fra Skærbækværket i Fredericia. Ørsted ejer og driver Skærbækværket og sourcer biomassen til værket for at imødekomme efterspørgslen fra TVIS om varmeforsyning til Trekantområdets omtrent 50.000 husstande, virksomheder og institutioner. Skærbækværket forsyner størstedelen, men også Raffinaderiet leverer overskudsvarme (20-25%), Energnist leverer varme fra forbrænding (5%) og mindre mængder kommer fra Fredericia Spildevand, Middelfart Rådhus og lokale kedler.

 • Der fældes ikke skov med det formål at forsyne Trekantområdet med fjernvarme. Biomassen består af spildtræ, hvor energi er absolut sidste nytteværdi.

 • Der anvendes internationale anerkendte metoder til beregning af CO2 belastningen, og 95% af varmekilderne til Trekantområdets varmeforsyning er CO2-neutral.

 • Varme baseret på biomasse fortrænger kul, olie og gas og er et monumentalt bidrag til den grønne omstilling,
  - Som ikke er færdig, men vi er i en mellemfase mod vedvarende og brændselsfri energi

 • Ørsted sourcer omtrent 450.000 tons træflis om året til Skærbækværket ud fra meget ambitiøse bæredygtighedskriterier, som er defineret sammen med flere brancheparter, for eksempel Dansk Fjernvarme, Dansk Industri og energiselskaber. Et tredjeparts certificeringsselskab sikrer, at sourcingen opfylder kravene.


 

 • Ørsted bruger restprodukter fra bæredygtig industriel skov- og træproduktion. Når man fælder skov, så er det for at sælge det til et savværk, som vil betale 3-5 gange så meget for træet – det er resterne, som Ørsted bruger.

 • 90% af biomassen er certificeret af 3. part i år, mens resten er certificeret af Ørsted. Fra næste år og fremover vil 100% være certificeret.

 

 • Hvis Ørsted ikke anvendte resterne fra bæredygtig industriel skov- og træproduktion, ville det blive efterladt i skoven eller ved savværket, hvor det ville rådne eller blive brændt på stedet. I så fald vil det udlede samme mængde CO2. Energien ville blive spildt, og i stedet ville man brænde kul og gas.

 • Skovene er i vækst i alle de områder, Ørsted sourcer biomasse fra.

 • Da Ørsted bruger restprodukter er det internationalt anerkendt, at der stort set ingen forsinkelse er imellem CO2 udledning og CO2 optag.

 • IPCC (UN International Panel on Climate Change) og Klimarådet bakker fuldt og helt op om brugen af restprodukter fra bæredygtigt skovbrug og skriver også, at det er afgørende i den grønne omstilling.

 • Uanset om vi bruger dansk eller udenlandsk biomasse, så sikrer vi det samme niveau af bæredygtighed, og på trods af den længere transportafstand er CO2 besparelsen sammenlignet med kul og gas næsten den samme, som hvis vi kun brugte dansk biomasse.

​​​