Emma Bulker leverer 15.000 tons træ

Indsendt af lja@tvis.net den 19. marts 2019, kl. 10:46

Det største skib i 20 år lå i fredags til ved Skærbækværkets havnefront, da Emma Bulker fra rederiet Jens Lauritzen leverede biomasse fra Canada.

Emma Bulker er knap 180 meter lang og 30 meter bred og kan fragte en last på 15.000 tons biomasse i modsætning til de 3-5000 tons træflis, som Skærbækværket typisk modtager fra skibe fra europæiske lande.