Brancheaftale for biomasse

Indsendt af lja@tvis.net den 16. oktober 2018, kl. 10:52

450.000 tons træflis om året skal skibes til Skærbækværket i Fredericia fra en række lande, hvor Ørsted. som ejer Skærbækværket, indkøber størstedelen fra de baltiske lande.

Skærbækværket leverer 2/3 af varmen til Trekantområdets 55.000 fjernvarmeforbrugere de næste 20 år, så ombygningen af Skærbækværket til et miljøvenligt brændsel er et væsentligt skridt i kommunernes og borgernes grønne omstilling.

CO2-udledningen fra varmeforsyningen falder drastisk med den ene manøvre, og udgør en større CO2-reduktion end alle kommunernes tiltag tilsammen. 

Mellemfase i grøn omstilling
Biomasse som brændsel er en mellemfase i fjernvarmens grønne omstilling. 

-Grundlæggende sætter vi stadig ild til noget for at producere varme, hvor de næste 20 år vil være en fase hos TVIS, hvor vi afprøver og udvikler anvendelsen af ikke-brændsler, så at sige. Overskudsvarme og vedvarende energikilder som sol, vind, geotermi, varmepumper og så videre skal på sigt være grundlaget i varmeforsyningen, siger Jørgen Nielsen, direktør i TVIS.

Overgangen til biomasse og den vedtagne hensigt om at sænke energiforsyningens miljøpåvirkning, markerer, hvordan et nyt paradigme fungerer i praksis.

Bæredygtig skovdrift
En brancheaftale udviklet af en række parter, herunder Dansk Fjernvarme og Dansk Energi, stiller en række vilkår op, når energibranchen efterspørger biomasse på det danske og det internationale marked.

-Træflis er på mange måder et affaldsprodukt fra skovdriften, som består af resttræet fra tømmerproduktion. Altså grene, topender og ved, der har så lav økonomisk værdi for skovejere, at træflis aldrig bliver skovdriftens primære formål. Skov fældes altså ikke med det formål at producere biomasse til energi. Tværtimod giver træflis incitament til at drive skovene på en sund og langtidssikret måde, siger Peter Kofod Kristensen, forstkandidat i Ørsted.

Samtidigt stiller brancheaftalen krav til skovens drift, der tager miljømæssige hensyn. Branchen har selv udviklet en certificeringsordning, SPB, til sourcing af bæredygtig biomasse, der så vidt muligt minder om mærkningsordningen FSC, som vi mest af alt kender fra forbrugerprodukter som havemøbler, mælkekartoner, aviser og så videre.