Biomasse-fjernvarmen er på vej

Indsendt af lja@tvis.net den 1. september 2017, kl. 11:08

TVIS har investeret 1,5 milliarder kroner i at ombygge Skærbækværket til biomasse, og nu begynder værket for alvor at skulle overtage en væsentlig mængde af fjernvarmeforsyningen. Fra kl 19 torsdag aften til kl 6 fredag morgen, har biomasse-kedlerne produceret, hvad der svarer til 16 standardhuses årsforbrug, hvilket er et absolut minimum for værkets kapacitet.

Normalt er det overskudsvarmen fra Shell Raffinaderiet, der forsyner fjernvarmen til Trekantområdet frem mod de koldeste efterårsmåneder, men raffinaderiet vil være ude til planlagt revision fra den 5. september og en måned frem. 

"Målet er i denne omgang, at værket skal overtage forsyningen af 56 MW fjernvarme i timen, som Raffinaderiet ellers normalt står for. Det svarer til, at de i timen producerer cirka tre standardhuses årsforbrug. I løbet af den næste måned vil mængden stige i takt med, at det bliver koldere, og borgerne i Trekantområdet begynder at skrue op for deres radiatorer", siger driftschef, Finn Junker

Allersenest 1. januar 2018 skal Skærbækværket være i fuld drift med det formål at forsyne Trekantområdet med billig, grøn og stabil fjernvarme. Fjernvarmen bliver 95% CO2-neutral efter ombygningen, og TVIS' priser forventes at falde med mindst 10%.