95% CO2-neutral fjernvarme

Indsendt af lja@tvis.net den 6. oktober 2017, kl. 22:23

Skærbækværket begyndte for nyligt at levere den første mængde varme efter ombygningen til biomasse. Skærbækværket forsyner omtrent 2/3 af fjernvarmen til Trekantområdet, mens overskudsvarme udgør cirka 1/4. Overskudsvarme er CO2-neutral, fordi det er et spildprodukt, som vi udnytter som en ressource. Hvis overskudsvarme fra industri, som Raffinaderiet i Fredericia, ikke blev udnyttet til fjernvarme, ville det forsvinde op i den blå luft og ikke gøre nytte.

Biomasse er en vedvarende energikilde, som er CO2-neutral, fordi træerne optager en tilsvarende mængde CO2 i sin væksttid, som den mængde CO2, der udledes ved afbrændingen. TVIS' varmesammensætning består også af lokale spids- og reservelastkedler, hvis brændsel er olie og gas, og som leverer i de særligt kolde måneder.

De næste 20-30 år har TVIS sat sig en række målsætninger, der især skal inddrage mere overskudsvarme i systemet og nye vedvarende energikilder. Formålet er på sigt at blive helt fri for fossile brændsler

TVIS har investeret 80% af omkostningerne til en ombygning af Skærbækværket til biomasse med det formål at gøre fjernvarmen billigere, grønnere og for at bevare den høje forsyningsstabilitet. Omstillingen sænker CO2-udledningen fra produktionen af fjernvarme med 79%, så fjernvarmen fremover er 95% CO2-neutral.