Nye målere ved Vejle Spildevand

2020-05-15

TVIS har ansvaret for alle aftaler om overskudsvarme i Trekantområdet, der er over 250 KWh på årsbasis, og i 2019 overgik aftalen om overskudsvarme fra Vejle Spildevands to gasmotorer fra Vejle Fjernvarme til TVIS. En del af aftalen om leverancen har været, at TVIS skulle installere nye målere ved Vejle Spildevand og ny fjernaflæsning af målerne, både til TVIS og til Vejle Fjernvarme.

<

”Da der før var én flowmåler, og vi har skullet installere to, så har det også betydet, at rørene i teknikrummet ved Vejle Spildevand skulle placeres anderledes, for at der var plads. Rummet er én gange to meter, så det har krævet en lille ombygning i rummet, og der måtte kun være én i rummet ad gangen, siger Finn Junker, driftschef ved TVIS.

Arbejdet blev færdigt i uge 19, og Corona-krisen og krav til fysisk afstand har betydet, at der ikke måtte opholde sig to medarbejdere på samme tid i det lille teknik-rum. Hele arbejdet har på skift krævet én medarbejder fra TVIS, én fra Vejle Spildevand, én fra Vejle Fjernvarme og to eksterne smede, som måtte skiftes til at udføre sit arbejde.

”Da der før var én flowmåler, og vi har skullet installere to, så har det også betydet, at rørene i teknikrummet ved Vejle Spildevand skulle placeres anderledes, for at der var plads. Rummet er én gange to meter, så det har krævet en lille ombygning i rummet, og der måtte kun være én i rummet ad gangen, siger Finn Junker, driftschef ved TVIS.

Arbejdet blev færdigt i uge 19, og Corona-krisen og krav til fysisk afstand har betydet, at der ikke måtte opholde sig to medarbejdere på samme tid i det lille teknik-rum. Hele arbejdet har på skift krævet én medarbejder fra TVIS, én fra Vejle Spildevand, én fra Vejle Fjernvarme og to eksterne smede, som måtte skiftes til at udføre sit arbejde.

<

Pladsmangel udfordret af Corona

Ligesom hvis man har solceller på taget derhjemme, der producerer til elnettet, mens man løbende får el fra nettet, så er der også ét rør, hvor Vejle Spildevand leverer overskudsvarmen til Vejle Fjernvarme i det ene rør, og et andet, der forsyner Vejle Spildevand med fjernvarme til deres administrationsbygning.

Pladsmangel udfordret af Corona<
<

”Rørene skulle flyttes for, at der var plads til de nye installationer, og det var lidt af et koordineringsarbejde at få gennemført arbejdet på skift. Det har også været en udfordring, at der ikke måtte gå for lang tid mellem hvert stykke smedearbejde på varmerørene, for når et rør er skiftet ud, så er der ikke levering af varme, og derfor skulle det andet rør overtage. Noget af smede-arbejdet kunne præfabrikeres, mens andet måtte laves på stedet. Det var en speciel opgave, som især Vejle Fjernvarme stod for at koordinere, siger Finn Junker.

”Rørene skulle flyttes for, at der var plads til de nye installationer, og det var lidt af et koordineringsarbejde at få gennemført arbejdet på skift. Det har også været en udfordring, at der ikke måtte gå for lang tid mellem hvert stykke smedearbejde på varmerørene, for når et rør er skiftet ud, så er der ikke levering af varme, og derfor skulle det andet rør overtage. Noget af smede-arbejdet kunne præfabrikeres, mens andet måtte laves på stedet. Det var en speciel opgave, som især Vejle Fjernvarme stod for at koordinere, siger Finn Junker.

<