Ledelsens beretning 2020

2021-06-08

Som i mange andre virksomheder har Covid19 fyldt meget i 2020, og energisektoren har en særlig samfundsunderstøttende funktion. Hos TVIS har vi taget vores ansvar alvorligt og omstillet hverdagen for at beskytte driften.

Kontrolrummet har fortsat været døgnbemandet og øvrige medarbejdere har som udgangspunkt arbejdet hjemme eller hjemmefra i 2020. TVIS besluttede dog allerede i marts 2020 at fortsætte med det planlagte høje aktivitetsniveau for at kunne medvirke til den grønne omstilling.

<

Vi er stolte over, at det med en stor medarbejderindsats er lykkedes at fastholde det høje aktivitetsniveau, samtidig med at vi har fastholdt en stabil varmeforsyning igennem hele 2020.

For første gang siden TVIS’ etablering i 1982 er der indgået nye varmeaftaler med tre fjernvarmeselskaber, og ledningsprojekterne har holdt hjulene i gang. Både i den grønne omstilling, men det har også bidraget til at bevare og skabe nye arbejdspladser i en periode, hvor flere dele af samfundet har reduceret aktiviteterne.

Vi er stolte over, at det med en stor medarbejderindsats er lykkedes at fastholde det høje aktivitetsniveau, samtidig med at vi har fastholdt en stabil varmeforsyning igennem hele 2020.

For første gang siden TVIS’ etablering i 1982 er der indgået nye varmeaftaler med tre fjernvarmeselskaber, og ledningsprojekterne har holdt hjulene i gang. Både i den grønne omstilling, men det har også bidraget til at bevare og skabe nye arbejdspladser i en periode, hvor flere dele af samfundet har reduceret aktiviteterne.

<

Lav flis-pris til TVIS

Skærbækværket har leveret omtrent halvdelen af varmen til TVIS baseret på bæredygtig træflis. Markedet for bæredygtig træflis har været præget af barkbille-angreb på træer i Tyskland, hvilket har betydet, at der har været meget flis tilgængeligt på markedet i 2020.

Det har medført en lavere pris på flis og dermed brændselspris. 2020 var desuden et varmt år, hvilket medførte lavere salg og medvirkede til årets overdækning på 8,8 millioner kroner mod et budgetteret resultat på 0 kr.

Lav flis-pris til TVIS<
Nye vedtægter og varmeproducenter<

Nye vedtægter og varmeproducenter

TVIS’ vedtægter er med virkning fra 1. januar 2020 blevet ændret gennemgribende for første gang siden TVIS blev etableret i 1982. Vedtægterne har hidtil gjort det godt som fundament for stabil, prisbillig og miljøvenlig varmeforsyning til Trekantområdet, men trængte til en revidering. Dels for at modernisere TVIS’ afregningsmodel, og dels så TVIS’ rolle i den grønne omstilling er tydeligere.

Varmeforsyningen er en prioriteret del af ejerkommunernes ambitioner for grøn omstilling, hvor især Verdensmål og TVIS’ vedtægter er det fælles sprog i de kommunale klimaplaner.

Nye vedtægter og varmeproducenter

TVIS’ vedtægter er med virkning fra 1. januar 2020 blevet ændret gennemgribende for første gang siden TVIS blev etableret i 1982. Vedtægterne har hidtil gjort det godt som fundament for stabil, prisbillig og miljøvenlig varmeforsyning til Trekantområdet, men trængte til en revidering. Dels for at modernisere TVIS’ afregningsmodel, og dels så TVIS’ rolle i den grønne omstilling er tydeligere.

Varmeforsyningen er en prioriteret del af ejerkommunernes ambitioner for grøn omstilling, hvor især Verdensmål og TVIS’ vedtægter er det fælles sprog i de kommunale klimaplaner.

Nye vedtægter og varmeproducenter<

Fra 1. januar har TVIS også overtaget ansvaret for varmeaftaler og varmeleverancer fra Energnist i Kolding, og på grund af den moderniserede afregningsmodel er der nu i højere grad fælles incitamenter for at investere i fjernvarmens udvikling og den grønne omstilling.

De nye vedtægter har også ændret bestyrelsens sammensætning, da Kolding Kommune har fået en ekstra plads, så vi er gået fra 9 til 10 medlemmer.

<
Strategisk bestyrelse<

Strategisk bestyrelse

Efter en lang periode med fokus på vedtægtsændringer har det været helt naturligt at fokusere mere på den strategiske retning for TVIS. Bestyrelsen har prioriteret sit ansvar, dels som repræsentanter for kommunerne, men også ansvaret for at styrke fordelene ved et koordineret samarbejde på tværs af kommunegrænser.
Derfor arbejder vi målrettet i bestyrelsen med fokus på strategi, lovgivning, muligheder og udfordringer, nye partnerskaber og fokus på udviklingen af fremtidens fjernvarme.

Blandt andet deltog TVIS’ bestyrelse i et bestyrelsesseminar med CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) og VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af bestyrelsesarbejdet på kort og lang sigt.

Strategisk bestyrelse

Efter en lang periode med fokus på vedtægtsændringer har det været helt naturligt at fokusere mere på den strategiske retning for TVIS. Bestyrelsen har prioriteret sit ansvar, dels som repræsentanter for kommunerne, men også ansvaret for at styrke fordelene ved et koordineret samarbejde på tværs af kommunegrænser.
Derfor arbejder vi målrettet i bestyrelsen med fokus på strategi, lovgivning, muligheder og udfordringer, nye partnerskaber og fokus på udviklingen af fremtidens fjernvarme.

Blandt andet deltog TVIS’ bestyrelse i et bestyrelsesseminar med CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) og VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af bestyrelsesarbejdet på kort og lang sigt.

Strategisk bestyrelse<

Udvidelser og nye projekter

TVIS blev i 2020 bevilget en låneramme på 228 millioner kroner til nye etableringsprojekter, som er godkendt af bestyrelse og kommuner. 160 millioner går til udvidelser af transmissionsnettet til Vamdrup Fjernvarme, Jelling Varmeværk og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk.

Fossile brændsler bliver erstattet med varme fra TVIS, hvilket reducerer den årlige CO2-udledning med 9.400 ton pr. år i Trekantområdet, og samtidigt kan de nye varmeselskaber sænke varmeprisen.
Tilslutningen af de nye varmeselskaber har også en positiv selskabsøkonomi for de eksisterende fjernvarmeselskaber i TVIS, og derudover har de selvfølgelig en positiv samfundsøkonomi.

Udvidelser og nye projekter<
Nye opgaver og ansvar for afdelingerne<

Nye opgaver og ansvar for afdelingerne

Opstart af udvidelsesprojekter har fyldt meget ved TVIS, og nye medarbejdere er kommet til for at understøtte det høje aktivitetsniveau.

I vedligehold har vi igangsat implementeringen af systematisk vedligehold efter en international standard (ISO 55001 – Asset Management). Sigtet er at skabe en struktureret, risikobaseret arbejdsproces for alle aktiviteter indenfor vedligehold, drift og projekter, som er certificeret efter gældende standard.

For at sikre god dokumentation for vores nye anlæg og for at leve op til vores sociale ansvar har vi ansat en ny medarbejder i en flexjob stilling, som opdaterer de tekniske tegninger i forbindelse med udvidelser.

Nye opgaver og ansvar for afdelingerne

Opstart af udvidelsesprojekter har fyldt meget ved TVIS, og nye medarbejdere er kommet til for at understøtte det høje aktivitetsniveau.

I vedligehold har vi igangsat implementeringen af systematisk vedligehold efter en international standard (ISO 55001 – Asset Management). Sigtet er at skabe en struktureret, risikobaseret arbejdsproces for alle aktiviteter indenfor vedligehold, drift og projekter, som er certificeret efter gældende standard.

For at sikre god dokumentation for vores nye anlæg og for at leve op til vores sociale ansvar har vi ansat en ny medarbejder i en flexjob stilling, som opdaterer de tekniske tegninger i forbindelse med udvidelser.

Nye opgaver og ansvar for afdelingerne<

TVIS har ombygget to stationer, så de har kapacitet til udvidelserne og sikrer en bedre forsyning i Kolding. Vi har inddraget den nødvendige ekspertise internt, når kommunikationen mellem stationer og SRO-anlæg (Styring, Regulering og Overvågning) skal etableres og optimeres. En af vores kompetente driftsmestre med mest viden om SRO-systemet understøtter projekt- og vedligeholdsafdelingen med at etablere de nye stationsanlæg, hvilket er en model, vi fortsætter med i 2021.

På grund af det øgede anlægsaktivitetsniveau, som blandt andet kræver assistance fra driften, har vi fastansat en tidligere maskinmesterpraktikant, og en nyuddannet maskinmester er ansat i en 1-årig projektstilling.

<
På vej mod grøn og bæredygtig varme<

På vej mod grøn og bæredygtig varme

I 2021 vil TVIS med flere konkrete projekter bistå kommunerne og fjernvarmeselskaberne i at nå deres klimamål. Foruden de nuværende udvidelsesprojekter i Vejle og Kolding, som forventes idriftsat til oktober i 2021, så har Vamdrup Fjernvarme indsendt projektforslag om at konvertere 500 boliger fra naturgas til TVIS-varme.

Derudover arbejder vi sammen med Middelfart Fjernvarme om udvidelser til Strib og videre til Røjle og Vejlby. Alt i alt et område med knap 1800 forbrugere.

På vej mod grøn og bæredygtig varme

I 2021 vil TVIS med flere konkrete projekter bistå kommunerne og fjernvarmeselskaberne i at nå deres klimamål. Foruden de nuværende udvidelsesprojekter i Vejle og Kolding, som forventes idriftsat til oktober i 2021, så har Vamdrup Fjernvarme indsendt projektforslag om at konvertere 500 boliger fra naturgas til TVIS-varme.

Derudover arbejder vi sammen med Middelfart Fjernvarme om udvidelser til Strib og videre til Røjle og Vejlby. Alt i alt et område med knap 1800 forbrugere.

På vej mod grøn og bæredygtig varme<

Klare mål og aktiv indsats

Med de nye vedtægter har TVIS også fået mulighed for at gå mere aktivt ind i nye partnerskaber og projekter med fokus på grøn og brændselsfri fjernvarme. TVIS er aktiv part i udviklingen af Power-to-X i Trekantområdet.

Indledningsvis indgår vi i samarbejdet, HySynergy, hvor Everfuel etablerer et elektrolyse-anlæg ved Shell Raffinaderiet med potentiale på 80 Tj overskudsvarme fra det kommende anlæg. TVIS forventer i 2021 etablere cirka 1 kilometer transmissionsledning til anlægget, så fjernvarmen bliver en integreret del af afkøling på elektrolyse-processerne.

Grøn og bæredygtig varme er kravet fra fremtidens forbrugere og for at opfylde dette, kræves klare mål og en aktiv indsats.

Klare mål og aktiv indsats<