Eskild fra Strib i 9. klasses erhvervspraktik

2021-11-27

Eskild fra Strib har været i 9. klasses erhvervspraktik hos TVIS, hvor han fulgte vores driftsmester, Dariusz, på rigtig mange af vores veksler- og pumpestationer. Det er et komplekst system, der efterhånden strækker sig over 123 kilometer i fire kommuner.

Driftsmestrene laver oftest de tekniske løsninger selv, så det skal Eskild selvfølgelig også. Derfor har han lavet sin egen overkogs-sikring på vores vekslerstation ved Skærbækværket, som sikrer, at vekslerne slår fra, hvis vandet mod forventning skulle nå en temperatur på over 100,5 grader. På den måde er rørsystemet beskyttet på forbruger-siden.

-Det har været spændende at komme rundt på så mange stationer og prøve selv og bruge hænderne. Det gør det meget nemmere at forstå, hvordan fjernvarme fungerer, og det gør det nemmere, når jeg får lov at prøve selv. Det gør det også nemmere at forstå, hvor langt der er mellem stationerne, og hvor stort det er, fortæller Eskild.

Kloge hænder<

Kloge hænder

Eskild har også fået lov til at prøve et nødstop-tjek, som er vigtige at driftsteste, så systemet er sikret mod usædvanlige situationer.

-Jeg holdt selvfølgelig godt øje fra side-linjen, men Eskild fik selv lov til at aktivere nødstop på vores station, og skulle så sikre sig, at ventilerne lukkede, som de skulle, og om der var batteri-strøm nok, og så skulle han re-sette til ventilerne åbnede igen. Og det klarede han helt selv i dag. Der er en talentfuld maskinmester gemt i ham, fortæller Dariusz Sokolowski, driftsmester ved TVIS

Kloge hænder

Eskild har også fået lov til at prøve et nødstop-tjek, som er vigtige at driftsteste, så systemet er sikret mod usædvanlige situationer.

-Jeg holdt selvfølgelig godt øje fra side-linjen, men Eskild fik selv lov til at aktivere nødstop på vores station, og skulle så sikre sig, at ventilerne lukkede, som de skulle, og om der var batteri-strøm nok, og så skulle han re-sette til ventilerne åbnede igen. Og det klarede han helt selv i dag. Der er en talentfuld maskinmester gemt i ham, fortæller Dariusz Sokolowski, driftsmester ved TVIS

Kloge hænder<