23 tons fastspænding fjernet i Kolding

2019-08-23

Endnu en fastspænding er fjernet på TVIS’ trace i Kolding på Kongehusvej. 23 tons beton og rør blev løftet op fra udgravningen tæt på Sdr. Kirkegård, fordi betonen havde slået revner, og der var trængt fugt ind til rørene.

Fjernvarmerørene er indkapslet i en betonklods for at modvirke, at rørene giver sig på grund af vandtrykket og vandets skiftende temperaturer. Konstruktionen er helt tilbage fra tracéets etablering for 30 år siden, så det har holdt godt. TVIS etablerer sammen med CJ Anlæg A/S en ny konstruktion, der er mindre omkostningstung at vedligeholde.

Mandag den 26. september skal der monteres nye buerør og E-kompensator, som i stedet skal modvirke de kræfter, der påvirker fjernvarmerørene, så fjernvarmeforsyningen forbliver stabil.

Se video fra Kolding