Persondata

TVIS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

TVIS
Tonnekjærsvej 11
7000 Fredericia

CVR-nr.  13348545
Tlf. 75 94 07 11
tvis@tvis.net

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

HVILKE DATA INDSAMLER VI - OG HVORFOR?

Vi indsamler din mailadresse, hvis du selv tilmelder dig TVIS'. Din mailadresse bruges alene for at kunne sende vores nyhedsbrev til dig.. Men vi registrerer f.eks. også, hvad du klikker på i vores nyhedsbreve, så vi kan optimere de mails, vi sender til dig. Disse data indsamles og behandles i Mailchimp, som er bygget til dette formål. Dine data er registreret, så længe dit samtykke er gyldigt.

Vi registrerer desuden anonymiserede oplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside, f.eks. hvilken type browser du bruger, hvad du søger efter, din IP-adresse mm. Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at vurdere, hvilket indhold vi skal vise på vores hjemmeside, hvordan vi skal organisere vores indhold, samt hvilke browsere vores hjemmeside skal fungere problemfrit i. Formålet med denne dataindsamling er altså at gøre os i stand til at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Disse data indsamles og behandles i Google Analytics. Google er amerikansk, og dine data videregives derfor angiveligt til tredje land. Google er certificeret til at modtage data fra Europa.

Via cookies indsamler vi desuden anonyme oplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside. Læs mere om cookies her.

VIDEOOVERVÅGNING

TVIS har et videoovervågningsanlæg med kameraer udenfor bygning, der indgår som en del af tyverialarmen og varsler udvendigt med lyd og blik, at du er i et overvåget område. Optagelserne bliver opbevaret på en sikker server i 4 uger, hvorefter de slettes.

HVEM HAR ADGANG TIL DINE DATA?

Dine data videregives alene for at vi kan anvende dem i forhold til formålet. Dine data opsamles således i eksterne systemer, bl.a.Mailchimp og Google Analytic, som alle behandler data på vores vegne. Google Analytics administreres af amerikanske firmaer, men de er begge certificerede i forhold til den europæiske persondataforordning. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

DINE RETTIGHEDER

Persondataloven giver dig en masse rettigheder:

Du har til enhver tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har indsamlet om dig samt at få en kopi af disse data.  Du har også ret til at forlange persondata slettet fra vores systemer, med mindre dine data er nødvendige, for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser.

Har vi registreret urigtige oplysninger om dig, har du ret til at få disse korrigeret. I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine data til kun at omfatte opbevaring. I visse tilfælde har du ret til at få udleveret personoplysninger i et maskinlæsbart format, så du kan overføre disse data til en anden dataansvarlig. Du bedes rette skriftlig henvendelse til os i alle tilfælde via kontaktoplysningerne her over.

Du har desuden altid ret til at tilbagekalde det samtykke, du har givet, da du tilmeldte dig TVIS' nyhedsbrev. Det gør du lettest ved at afmelde dig i det seneste nyhedsbrev, men du kan også skrive til os og kalde dit samtykke tilbage.

Vil du klage over vores behandling af dine persondata, gøres det til Datatilsynet, Borgergade 28 5. sal, 1300 København K, email dt@datatilsynet.dk, telefon +4533193200.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.