VEDLIGEHOLD

 

TVIS' tracé blev etableret i flere faser på begyndt i i 1983-1986. Det er en forholdsvis lang levetid, alligevel er tracéet overordnet set i rigtig god stand, og der er på nuværende tidspunkt ikke behov for større udskiftninger af ledningsnettet. Vedligehold for de næste 5 år er fastlagt ud fra erfaringer, undersøgelser og registreringer af ledningsnettets og komponenternes tilstand. I særlig grad vil test af muffer og kapperør have fokus, da muffer skal skiftes, inden der sker skader på medierøret.

Restlevetiden for kapperørene er en god indikator for, hvornår rørstrækninger bør renoveres.Stikprøver af kapperør viser, at rørkapper få steder har en restlevetid svarende til 5-10 år og nogle steder 10-15 år.

De mest omfattende investeringer i vedligehold de næste fem år er:

  • Renovering af alarmtråde inkl. renovering af muffer på disse strækninger
  • Mufferenovering
  • Renovering af udluftninger
  • Renovering af fastspændinger

 

KONTAKT