Ledningsnettet

I Trekantområdet har Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle Kommuner været bundet sammen af et underjordisk net af fjernvarmerør siden 1986. De mange forbundne rør vidner om et usædvanligt sammenhold, hvor kommunerne har set fordelen i at samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Det betyder, at TVIS har forsynet Fredericia, Vejle, Kolding og Middelfarts husstande og virksomheder med fjernvarme billigt og miljøvenligt i 27 år.

TVIS gør det muligt at transportere overskudsvarme fra SHELL-Raffinaderiet, Skærbækværket og Energnist (tidligere TAS) rundt i fjernvarmenettet. De seks lokale fjernvarmeselskaber i de fire kommuner sørger for at sende varmen videre til borgerne, mens Vejle Sygehus og Funktionærbyen ved Skærbækværket får varmen direkte fra TVIS.

Mindre overskudsleverancer fra Fredericia Spildevand og Energi og Middelfart Rådhus er også inkluderet i systemets forsyning. Og vi arbejder på at inkludere endnu flere.

TVIS binder det hele sammen

TVIS har ansvaret for planlægning, drift, finansiering og videreudvikling af transmissionssystemet, der består af to parallelle fjernvarmerør på op til 650 mm i diameter, som strækker sig fra Kolding i syd til Bredballe nord for Vejle. I alt en længde på 83 km, som er gravet ned i jorden. 5 pumpestationer og 29 varmevekslerstationer sikrer, at varmen overføres til de lokale fjernvarmesystemer i kommunerne. 26 spids- og reservelastanlæg sørger for, at der i særligt kolde perioder eller ved manglende leveringsmulighed fra de største leverandører er tilstrækkelig varme hos fjernvarmeforbrugerne. Det hele overvåges fra vores døgnbemandede kontrolrum, og det sikrer en meget høj forsyningsstabilitet hele året.

KONTAKT