KONTROLRUMMET

TVIS' overvåger det 83 km lange tracé og 54 stationsanlæg fra vores døgnbemandede kontrolrum alle årets dage, hvor vagterne er fordelt på 3 holdsskift mellem driftsmestrene.

Driftsmestrene har blandt andet ansvaret for

  • at overvåge og sikre forsyningen af fjernvarme til Trekantområdets fjernvarmeselskaber, der leverer til borgerne.
  • at reagere hurtigt på eventuelle fejl, der kan behandles af vores beredskab og tilkaldevagt
  • at vurdere og afveje behovet for fjernvarme ved at tilpasse produktion og leverancer.
  • at driftsoptimere og vedligeholde TVIS-anlægget.

Medarbejderne hos TVIS bruger et computerstyret SRO-anlæg (Styring, Regulering, Overvågning) til at tilpasse behovet for overskudsvarme fra SHELL Raffinaderiet, affaldsforbrændingsanlæget Energnist i Kolding og varmeleverancen fra Skærbækværket. Vores ansatte kan kontrollere fjernvarmevandets vej gennem dobbeltrør, vekslercentraler og pumpestationer ud til de lokale fjernvarmeselskaber.

Stationerne

TVIS' fører drift over i alt 54 stationer fordelt på henholdsvis 4 leverandørstationer, hvor vi modtager varmen fra. 5 pumpestationer. hvor vores 20 boosterpumper står. 29 kombinerede veksler- og kedelstationer, hvor vi afleverer varme til det lokale varmeforsyningsselskab og 11 kedelstationer, hvor vi har mulighed for at aftage varme fra det lokale varmeforsyningsselskabs produceret på deres spids- og reservelastskedler. Alle steder kan vi styre og regulere vores tekniske udstyr som varmevekslere, pumper og ventiler og indsamle en lang række fysiske målinger - typisk tryk og temperatur. Alle de indsamlede data anvender vi til at tilpasse varmeleverancen, til afregning med de lokale fjernvarmeselskaber og TVIS' varmeleverandører og ikke mindst til driftsoptimeringen af vores anlæg.

Alle stationer har programmerbare industrielle styringer, og alle styringer på vores stationer overfører data via en internetforbindelse til vores SRO-anlæg i TVIS' kontrolrum. Alt reguleres normalt automatisk, men driftsmestrene har mulighed for at styre manuelt fra vores kontrolrum ved justeringer, eller hvis der skal handles hurtigt. Driftsmestrene kan også via TVIS' SRO-anlæg eller via kontakt til vagten på det lokale fjernvarmeselskab starte en eller flere af de lokale kedelcentraler, hvis der er behov for spids- og reservelast - for eksempel om vinteren eller ved havarier ved en af vores varmeleverandører.

Som sikring af TVIS fjernvarmerør er der ved fabrikationen af rørene installeret alarmtråde, og disse anvendes af TVIS til registrerering af brud eller ind- og udtrængende vand, hvilket afgiver en alarm hos vores vagt.

De fleksible driftsmestre

Driftsmestrene er selv ansvarlige for vedligeholdelsen af TVIS' anlæg herunder pumper, vekslere, drev og ventiler, men også af selve SRO-anlægget. Det vil sige SRO-anlæggets programmer og kommunikationen mellem vores stationer. Derfor er der i tilknytning til deres vagt, det vil sige morgen- eftermiddag og nattevagt, også en dagmandsvagt, så driftsmestrene også udfører vedligehold på vores anlæg ude på stationerne. Det giver en tiltrængt variation til en vagt, der for det meste foregår foran computerskærmen og med mus som værktøj.

De fleste driftsproblemer, for eksempel skift af et relæ, en sikring eller lignende ude på en vekslerstation, har driftsmestrene også ansvaret for. Eventuelt med hjælp fra beredskabs- og tilkaldevagen. Indimellem sker det, at der skal skiftes eller vedligeholdes på større anlægskomponenter, men TVIS' aftaler med vores leverandører gør, at vi kan reagere med kort varsel.

 

KONTAKT