Isprop sparer tid og penge

Indsendt af lja@tvis.net den 19. juni 2017, kl. 8:40

I et understik på Østerbrogade i Vejle har TVIS fjernet to isolerkoblinger, da den ene meldte fejl på en strækning, som ikke længere er i drift. CJ Anlæg havde hovedentreprisen, hvor Kemp & Lauritsen lavede smedearbejdet, og det var en særlig udfordring på grund af tidspres fra Vejle Kommune, der etablerer et nyt kryds i forbindelse med udvidelsen af den nye supercykelsti i Vejle Midtby.

Læs mere

Vedligehold 25 meter over Lillebælt

Indsendt af lja@tvis.net den 12. september 2016, kl. 15:09

I disse dage vedligeholder TVIS dele af fjernvarmeledningen, der forbinder Fyn med Jylland, og som ligger under Den. Gl. Lillebæltsbro. Nem at overse og diskret gemt af vejen - eller under vejen, om man vil - har fjernvarmeledningen støt og stabilt forsynet Middelfart med fjernvarme siden 1986. 

Læs mere
Gudsø Vig-Søslange

5 meter under vandoverfladen

Indsendt af lja@tvis.net den 11. september 2015, kl. 11:58

En ny rapport udarbejdet af Rambøll for TVIS viser, at en særlig udsat strækning på det 83 km lange tracé har mange leveringsdygtige år tilbage. I Gudsø Vig er der trukket en rørledning den korteste vej til forsyning af Kolding nemlig tværs over vigen. Rørledningen er sænket 5 meter under vandoverfladen og er derfor udsat for usædvanlige forhold sammenlignet med resten af tracéet.

Læs mere

TVIS har fundet dyr læk

Indsendt af lja@tvis.net den 7. juli 2015, kl. 15:03

Siden februar har TVIS kunnet konstatere et unormalt højt forbrug af spædevand, men det har været svært at konstatere, hvad det skyldtes. Det viser sig at være en defekt veksler ved SHELL-Raffinaderiet, der lækkede vand, og som nu er taget ud af drift. Siden februar har det givet et stort tab af konditioneret fjernvarmevand, hvilket svarer til en samlet udgift for TVIS på over en halv million kr. i forøgede udgifter til spædevand.  Udgifter, som TVIS søger erstatning for hos SHELL.

Læs mere

Video: trådrenovering i Trekantområdet

Indsendt af lja@tvis.net den 23. april 2015, kl. 13:42

  TVIS’ tracé blev etableret i 1986 -1987 og efter 30 års drift, vil der nødvendigvis være slid på systemet. I 2014 påbegyndte vi en udskiftning af tærede alarmtråde i de præisolerede rør. Indtil videre er det på en strækning på omtrent 10 kilometer mellem SHELL Raffinaderiet i Frederica og L76, som ligger i Gauerslund. Derudover skal der også skiftes kobbertråde i Vejle tæt på centrum i løbet af de næste 10 år. I efteråret udskiftede TVIS kobbertråde i Fredericia øst for SHELL Raffinaderiet, og arbejdet fortsætter ind i 2015. Kobbertråde alarmerer om fugt udefra

Læs mere

Video: Rør på Den Gl. Lillebæltsbro får tjek

Indsendt af lja@tvis.net den 9. januar 2015, kl. 14:41

TVIS foretager i disse dage vedligehold på transmissonsledning på den gamle Lillebæltsbro mellem Fredericia og Middelfart. Under vejbanen på vestsiden hænger de to fjernvarmerør, der forsyner Middelfarts boliger med fjernvarme. En gang om året bliver rørene langs broen inspiceret for at se om, der er skader på plastkappen, der beskytter isoleringen. Der er fundet 14 steder, hvor kappen er skadet enten på grund af vejr og vind eller skader, der er opstået efter det arbejde, som ellers bliver lavet på broen.  

Læs mere
Underboring på Ydre Ringvej i Fredericia

Følg med i, hvor TVIS laver vedligehold

Indsendt af lja@tvis.net den 23. oktober 2014, kl. 14:58

  Det er nu blevet muligt at følge med i, hvor TVIS laver vedligehold på det 82 kilometer lange tracé. Under punktet "Vedligehold" i fanen "Ledningsnettet" kan man fremover se, om TVIS er ved at foretage arbejde, der for eksempel påvirker trafikken.

Læs mere

Ventiler skiftes under tryk

Indsendt af lja@tvis.net den 22. maj 2014, kl. 15:12

TVIS har i længere tid undersøgt muligheden for at kunne skifte udluftnings- og aftapnings-ventiler, mens transmissionsledningen er i drift. I samarbejde med L & H Rørbyg er det lykkedes at finde frem til det norske firma Furmanite i Norge, som har specialiseret sig i teknikken, og i Vejle på Nørremarksvej er TVIS i gang med at skifte de første af 40 ventiler i Trekantsområdet. I 2013 færdiggjorde TVIS en fem-årig vedligeholdsplan, som blandt andet indebærer nødvendigheden i at udskifte udluftnings- og aftapningsventiler, der er tæret. I stedet indsætter TVIS ventiler i rustfrit stål.

Læs mere

TVIS har indgået nye rammeaftaler

Indsendt af lja@tvis.net den 14. januar 2014, kl. 12:05

TVIS har indgået to nye rammeaftaler om henholdsvis vores gravearbejde og en angående svejsemuffer og præisolerede komponenter. Begge aftaler er 4-årige og trådte i kraft 1. januar 2014. Aftalen om gravearbejde gik til CJ-Anlæg, som er baseret i Fredericia, mens rammeaftalen om svejsemuffer og præisolerede komponenter gik til Isoplus. Aftalen om rammeaftale har været i udbud, hvor 6 blev prækvalificeret til at afgive bud på gravearbejde, mens 4 blev prækvalificeret og 2 gav bud på aftalen om svejsemuffer og præisolerede komponenter.

Læs mere

TVIS reparerer fastspændinger

Indsendt af lja@tvis.net den 14. januar 2014, kl. 11:52

TVIS’ alarmsystem har konstateret fejl i nogle af tracéets fastspændinger. TVIS´ nye samarbejdspartner, Isoplus, er i gang med at reparere på den første af ti i løbet af 2014. En fastspænding er grundlæggende en tonstung betonklods, der fikserer fjernvarmerørene for at modvirke de bevægelser som skiftende temperaturer i rørene giver. -Det er 30 år siden, at tracéet blev etableret, så man kan sige, at de har udlevet deres tid, fortæller Gregers Hovgaard, vedligeholdstekniker ved TVIS.

Læs mere

Sider