Vedligehold af vekslere - Cleaning in Place

Indsendt af lja@tvis.net den 4. december 2019, kl. 13:29

  På 30 vekslerstationer i TVIS-systemet skal varmevekslerne overføre varme til fjernvarmevandet på distributionssiden hos fjernvarmeselskaberne, så energien er bedst muligt udnyttet på tværs af fire kommuner. Vekslerne består af et antal stakkede metalplader, hvor fjernvarmevandet cirkulerer indimellem under pladernes tryk. Over tid betyder det også, at kalk kan ophobe sig på pladerne, hvilket forringer vekslerens evne til effektivt at udnytte varmen i fjernvarmevandet.

Læs mere
Trådrenovering, alarmtråde

Trådrenovering på Fredericia Golfbane

Indsendt af lja@tvis.net den 8. november 2019, kl. 13:43

​Det er det lange seje træk, overvågning og det forebyggende vedligehold, der sikrer den meget stabile varmeforsyning i Trekantområdet.  TVIS trådrenoverer på livet løs sammen med LOGSTOR og CJ Anlæg A/S, så vi er sikre på, at alarmsystemet på vores rør fungerer, som det skal. TVIS skifter alarmtråde ud på en strækning fra Carlsberg over Fredericia Golfbane og hen til CircleK ved Vejlevej.

Læs mere

Droneinspektion i uge 45-46

Indsendt af lja@tvis.net den 1. november 2019, kl. 15:11

TVIS udfører overflyvning med drone på dele af fjernvarmeledningerne for at få et overblik over eventuelle renoveringsopgaver på ledningsnettet.  Dronen vil flyve i cirka 100 meters højde og i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 06.00 i sammenlagt to dage i uge 45-46. Dronen er meget vejrfølsom og derfor foretages undersøgelsen, når vejrforholdene tillader det. Undersøgelsen foregår om vinteren, hvor temperaturen er lavest, så fjernvarmerørene er mest tydelige. Dronen er styret af professionelle piloter med tilladelse fra Politiet til at over­flyve privat ejendom.

Læs mere
23 tons fastspænding fjernes fra fjernvarmenettet

23 tons fastspænding fjernes

Indsendt af lja@tvis.net den 23. august 2019, kl. 13:14

  Endnu en fastspænding er fjernet på TVIS' trace i Kolding på Kongehusvej. 23 tons beton og rør blev løftet op fra udgravningen tæt på Sdr. Kirkegård, fordi betonen havde slået revner, og der var trængt fugt ind til rørene.  Fjernvarmerørene er indkapslet i en betonklods for at modvirke, at rørene giver sig på grund af vandtrykket og vandets skiftende temperaturer. Konstruktionen er er helt tilbage fra tracéets etablering for 30 år siden, så det har holdt godt. TVIS etablerer sammen med CJ Anlæg A/S en ny konstruktion, der er mindre omkostningstung at vedligeholde.

Læs mere

Vejarbejde på Vestre Ringvej

Indsendt af lja@tvis.net den 12. april 2019, kl. 11:39

  TVIS har i denne uge genoptaget den store renovering af fjernvarmerør på Vestre Ringvej, som startede i 2018. I 2018 sluttede renoveringen lidt nord for Prangervej, og i år fortsætter renoveringen videre mod Strandvejen. I de første uger (fase 1) arbejdes der på den sidste del af strækningen nord for Prangervej og igennem Prangervejskrydset, derfor vil den vestlige del af Prangervej fra fredag den 12. april til søndag aften den 15. april være spærret. Når fase 1 er gennemført, vil der frem til juli blive arbejdet på strækningen syd for Prangervej og ned mod Strandvejen (fase 2). 

Læs mere

Første fastspænding fjernet i Mølholmskoven

Indsendt af lja@tvis.net den 29. marts 2019, kl. 10:51

For første gang i TVIS' historie er der fjernet et fastholdelsesbygværk permanent. Fastholdelsesbygværket var placeret på tracéet i Mølholmskoven i Vejle. Det var flækket i betonet, og derfor var der trængt vand ind i isoleringen, som på sigt kan give skader på stålrøret.

Læs mere

Fjernvarmen i drift igen kl 1 i nat

Indsendt af lja@tvis.net den 8. februar 2019, kl. 11:42

Hurtig indsats sikrer fjernvarmen i Vejle Lidt over kl 9.00 i går bliver TVIS informeret om, at DSBs entreprenør har boret hul på TVIS' fremløbsrør ved Østebrogade i Vejle. TVIS begynder med det samme at lukke af på begge sider af bruddet, fordi der står en seks-syv meter dampsøjle op i luften fra hullet. TVIS begynder også at sætte lokale kedler i gang med at producere varme i samarbejde med de lokale varmeselskaber. Dels på grund af den hurtige reaktionstid og systemets fleksibilitet har fjernvarmeforbrugerne altså ikke kunnet mærke til mangel på varme.

Læs mere

Udskiftning af fastholdelse under drift

Indsendt af lja@tvis.net den 16. oktober 2018, kl. 10:35

Hvis én af TVIS’ tracé-ledninger blev rettet op i luften, ville vand-søjlen rejse sig 200 meter op i luften. Så højt er trykket, og sammen med temperaturer op til 120 grader, så er fjernvarmerørene udsat for nogle store kræfter, som udvider, strækker og påvirker konstruktionerne over tid. Derfor er der støbt store betonklodser, fastholdelser, på strategiske steder langs tracéet, der styrer rørenes spændinger. Over tid har rørenes bevægelser dog skabt små revner i betonen, som skal skiftes ud, så der ikke indtrænger fugt, der kan tære på rørene. 

Læs mere

Sider