Tillæg til Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 2. februar 2015, kl. 10:38

  I et tillæg til Varmeplan TVIS opstilles samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger for fjernvarmeselskabernes udarbejdelse og kommunernes myndighedsbehandling af projektforslag i TVIS' forsyningsområde i henhold til Varmeforsyningsloven. Forudsætningerne er opstillet med baggrund i TVIS' plan- og budgetgrundlag pr. januar 2015. Version 2 er baseret på Energistyrelsens seneste forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger publiceret 9. december 2014.

Læs mere

Artikel i Fjernvarmen om Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 6. januar 2015, kl. 11:43

I en artikel i branchemagasinet Fjernvarmen beskrives Varmeplan TVIS og det arbejde, som TVIS står for i de kommende år. Varmeplan TVIS er en analyse af mulighederne for fjernvarme i Trekantområdet. Læs artiklen for neden.   For en god ordens skyld er der et par rettelser til grafikken på sidste side i artiklen. Kellers Park, Gauerslund Fjernvarme og Gårslev Fjernvarme er alle gået sammen under ét under navnet Gauerslund Fjernvarme. Fjernvarmen til Vejle bliver udover TRE-FOR leveret af Vejle Fjernvarme a.m.b.a., ikke Vejle Fjernvarmeselskab.

Læs mere
Ny bestyrelsesformand for TVIS

Ny bestyrelsesformand for TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 5. januar 2015, kl. 14:28

Lars Schmidt (fjerde fra venstre) er ny bestyrelsesformand for TVIS Fra 1. januar er Lars Schmidt startet som ny bestyrelsesformand for TVIS. Lars Schmidt er byrådsmedlem (V) i Vejle Kommune og er næstformand for Miljøudvalget. Han er til dagligt afdelingsleder i KHL Lars Schmidt har deltaget i bestyrelsesarbejdet siden 2012 og afløser Leif Skov, byrådsmedlem (S) og tidl. Borgmester i Vejle.

Læs mere

Mere spildvarme fra TAS kan blive ressource

Indsendt af lja@tvis.net den 27. november 2014, kl. 10:57

Det er muligt at udnytte yderligere 7148 MWh overskudsvarme per år hentet fra diverse støtteprocesser ved affaldsforbrændingen, TAS, i Kolding. Det er resultatet af et samarbejde mellem TAS og TVIS, der skulle undersøge muligheden for at udnytte endnu mere spildvarme fra TAS som fjernvarme. Samarbejdet er en del af Grøn Industrisymbiose, som er et kommercielt samarbejde støttet af Erhvervsstyrelsen. Penge at hente

Læs mere
Trekantområdets Affaldsselskab

TAS fusionerer med L90

Indsendt af lja@tvis.net den 27. oktober 2014, kl. 14:39

Trekantområdets Affaldsselskab I/S (TAS) leverer omtrent 5 procent af varmen til TVIS' leveringsområde. Selskabet er nu i sidste fase af en fusion med et andet kommunalt ejet affaldsselskab, L90. Ifølge en pressemeddelselse fra TAS og L90 skaber fusionen Danmarks tredjestørste affaldsselskab, som vil indhente og aftage affald fra 16 kommuner og bringe det til to forbrændingsanlæg i Kolding og Esbjerg.

Læs mere
Varmeplan TVIS

Tema-møde om Varmeplan-TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 27. oktober 2014, kl. 14:19

  TVIS afholdte tema-møde om Varmeplan-TVIS onsdag den 22. oktober. Varmeplan-TVIS er det omfattende analysearbejde om fremtidens muligheder for fjernvarme i Trekantområdet, som TVIS har fået udarbejdet.  Repræsentanter for de kommunale forvaltninger, som er myndighed for varmeforsyningen i Fredericia, Kolding, Middelfart og Kolding var inviteret. Ligeledes var varmeselskaberne til et overblik over, hvordan varmeforsyningen holdes stabil fremover, og hvor der er potentiale for at udvide med fjernvarme.

Læs mere

Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 13. oktober 2014, kl. 13:18

Sammen med varmeselskaberne og de kommunale forvaltninger har TVIS siden 2008 samarbejdet om at udarbejde det fremtidige varmegrundlag. Den fælles fremtidige produktion og aftag af varme er i 2013 blevet besluttet og godkendt af ejerkommunerne, og resultatet kan læses i "Varmeplan TVIS". 

Læs mere

Sider