Ny bestyrelsesformand for TVIS

Ny bestyrelsesformand for TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 5. januar 2015, kl. 14:28

Lars Schmidt (fjerde fra venstre) er ny bestyrelsesformand for TVIS Fra 1. januar er Lars Schmidt startet som ny bestyrelsesformand for TVIS. Lars Schmidt er byrådsmedlem (V) i Vejle Kommune og er næstformand for Miljøudvalget. Han er til dagligt afdelingsleder i KHL Lars Schmidt har deltaget i bestyrelsesarbejdet siden 2012 og afløser Leif Skov, byrådsmedlem (S) og tidl. Borgmester i Vejle.

Læs mere

Mere spildvarme fra TAS kan blive ressource

Indsendt af lja@tvis.net den 27. november 2014, kl. 10:57

Det er muligt at udnytte yderligere 7148 MWh overskudsvarme per år hentet fra diverse støtteprocesser ved affaldsforbrændingen, TAS, i Kolding. Det er resultatet af et samarbejde mellem TAS og TVIS, der skulle undersøge muligheden for at udnytte endnu mere spildvarme fra TAS som fjernvarme. Samarbejdet er en del af Grøn Industrisymbiose, som er et kommercielt samarbejde støttet af Erhvervsstyrelsen. Penge at hente

Læs mere
Trekantområdets Affaldsselskab

TAS fusionerer med L90

Indsendt af lja@tvis.net den 27. oktober 2014, kl. 14:39

Trekantområdets Affaldsselskab I/S (TAS) leverer omtrent 5 procent af varmen til TVIS' leveringsområde. Selskabet er nu i sidste fase af en fusion med et andet kommunalt ejet affaldsselskab, L90. Ifølge en pressemeddelselse fra TAS og L90 skaber fusionen Danmarks tredjestørste affaldsselskab, som vil indhente og aftage affald fra 16 kommuner og bringe det til to forbrændingsanlæg i Kolding og Esbjerg.

Læs mere
Varmeplan TVIS

Tema-møde om Varmeplan-TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 27. oktober 2014, kl. 14:19

  TVIS afholdte tema-møde om Varmeplan-TVIS onsdag den 22. oktober. Varmeplan-TVIS er det omfattende analysearbejde om fremtidens muligheder for fjernvarme i Trekantområdet, som TVIS har fået udarbejdet.  Repræsentanter for de kommunale forvaltninger, som er myndighed for varmeforsyningen i Fredericia, Kolding, Middelfart og Kolding var inviteret. Ligeledes var varmeselskaberne til et overblik over, hvordan varmeforsyningen holdes stabil fremover, og hvor der er potentiale for at udvide med fjernvarme.

Læs mere

Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 13. oktober 2014, kl. 13:18

Sammen med varmeselskaberne og de kommunale forvaltninger har TVIS siden 2008 samarbejdet om at udarbejde det fremtidige varmegrundlag. Den fælles fremtidige produktion og aftag af varme er i 2013 blevet besluttet og godkendt af ejerkommunerne, og resultatet kan læses i "Varmeplan TVIS". 

Læs mere

SHELL Raffinaderiet til salg

Indsendt af lja@tvis.net den 25. april 2014, kl. 13:48

SHELL har besluttet at sætte alle deres aktiviteter i Danmark - undtagen olieudvindingsaktiviteterne i Nordsøen -til salg. Dermed er også SHELL Raffinaderiet i Fredericia på salgslisten. 35 % af Danmarks samlede forbrug af forskellige oliebaserede produkter bliver raffineret i Fredericia. Så raffinaderiet har en vigtig funktion i den danske energiforsyning, og også for TVIS, idet cirka en fjerdedel af den samlede leverance af fjernvarme til Trekantområdets borgere er baseret  på overskudsvarmen fra deres raffinerings- og køleprocesser.

Læs mere

TVIS søger projektleder/ingeniør

Indsendt af lja@tvis.net den 7. april 2014, kl. 14:41

Trekantens Varmetransmissionsselskab I/S, søger en dygtig projektleder/-ingeniør med forstand på energisystemer, kraftvarmeværker, maskinanlæg og fjernvarmeledninger. Du har erfaring med energisektoren og gerne med kendskab til fjernvarme. Du har eventuelt en rådgiverbaggrund fra et rådgivende ingeniørfirma eller lignende. Stillingen:

Læs mere

Sider