TVIS søger projektingeniør/ -leder

Indsendt af lja@tvis.net den 8. september 2015, kl. 8:50

  TVIS søger en dygtig projektingeniør/-leder med forstand på energisystemer, kraftvarmeværker, maskinanlæg og fjernvarmeledninger. Du har erfaring med energisektoren og gerne med kendskab til fjernvarme. Du har eventuelt en rådgiverbaggrund fra et rådgivende ingeniørfirma eller lignende. STILLINGEN Med reference til projektchefen får du en central rolle med udvikling af selskabets mange spændende projekter, ligesom du får en bred kontaktflade såvel internt som eksternt til centrale myndigheder, ejerkommuner, fjernvarmeselskaber, leverandører og rådgivere mm.

Læs mere

Nyt tillæg til Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 3. august 2015, kl. 15:01

”Varmeplan – TVIS” repræsenterer den samlede dokumentation for, hvad ejerkommunerne, herunder TVIS’ bestyrelse har besluttet i 2012- 2013 i relation til varmegrundlag og fremtidig varmeproduktion. ”Varmeplan – TVIS” giver ejerkommuner, bestyrelsen og tilknyttede varmeselskaber en samlet beskrivelse af den planlægning, man har bidraget til. Løbende opdaterer TVIS varmegrundlaget, som indebærer analyser af Trekantområdets varmeforbrugeres forventede varmebehov. Det nye tillæg indeholder en opdateret prognose for varmebehovet frem mod år 2040. Læs hele Varmeplan TVIS og bilag her.  

Læs mere

Fjernvarme har nøglerolle i grøn omstilling

Indsendt af lja@tvis.net den 22. maj 2015, kl. 10:20

TVIS har afholdt workshop om fjernvarmens fremtid i Trekantområdet, hvor forskellige oplæg fra eksperter inden for energianalyse lagde op til debat. Fjernvarmeselskaberne i Trekantområdet, kommunerne og TVIS’ bestyrelse var repræsenteret, hvilket gav en unik mulighed for at få afprøvet forskellige synspunkter på retningen for TVIS’ fremtidige udvikling.

Læs mere

Workshop om fjernvarme og vedvarende energi

Indsendt af lja@tvis.net den 21. april 2015, kl. 11:25

  TVIS har igangsat et projekt for at belyse potentialer og muligheder for at tilføre ny overskudsvarme og Vedvarende energi-varme til det sammenhængende varmesystem. I projektet ser vi på økonomi samt fordele og ulemper ved de forskellige muligheder. Vi afholder derfor en spændende workshop den 21. maj 2015 for at fortælle om projektets status, for at drøfte de indledende resultater og for at få inspiration til det videre arbejde.  Workshoppen vil blandt andet bestå af en række oplæg, der relaterer sig til fjernvarmens rolle i forhold til den igangværende grønne omstilling. Oplæg

Læs mere

100.000 kvm får fjernvarme i Vinding

Indsendt af lja@tvis.net den 3. marts 2015, kl. 12:06

Mølholm Varmeværk har succes med at udvide fjernvarmeområdet til det nordlige Vinding ved Vejle. Mølholm Varmeværk har arbejdet siden 2008 med at få rettighederne til at etablere fjernvarmerør i industriområdet, som ligger i det sydlige Vejle. Det hele startede med en aftale med JYSK i efteråret 2014, som valgte at lade deres 55,000 kvm lagerbygninger få fjernvarme. Det gjorde det attraktivt at få anlagt en rørledning, så endnu flere kunne få tilbudet om en billig varmeløsning.

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 2. februar 2015, kl. 10:38

  I et tillæg til Varmeplan TVIS opstilles samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger for fjernvarmeselskabernes udarbejdelse og kommunernes myndighedsbehandling af projektforslag i TVIS' forsyningsområde i henhold til Varmeforsyningsloven. Forudsætningerne er opstillet med baggrund i TVIS' plan- og budgetgrundlag pr. januar 2015. Version 2 er baseret på Energistyrelsens seneste forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger publiceret 9. december 2014.

Læs mere

Artikel i Fjernvarmen om Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 6. januar 2015, kl. 11:43

I en artikel i branchemagasinet Fjernvarmen beskrives Varmeplan TVIS og det arbejde, som TVIS står for i de kommende år. Varmeplan TVIS er en analyse af mulighederne for fjernvarme i Trekantområdet. Læs artiklen for neden.   For en god ordens skyld er der et par rettelser til grafikken på sidste side i artiklen. Kellers Park, Gauerslund Fjernvarme og Gårslev Fjernvarme er alle gået sammen under ét under navnet Gauerslund Fjernvarme. Fjernvarmen til Vejle bliver udover TRE-FOR leveret af Vejle Fjernvarme a.m.b.a., ikke Vejle Fjernvarmeselskab.

Læs mere

Sider