SHELL øger leverancen af overskudsvarme til TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 10. december 2015, kl. 14:24

En ny varmeveksler installeret ved SHELL giver mere varme til TVIS. TVIS modtager i forvejen omkring 1300 TJ varme fra SHELL-Raffinaderiet, hvilket omtrent svarer til en fjerdedel af den samlede varme. Overskudsvarmen stammer fra køle- og raffineringsprocesser på SHELL Raffinaderiet, som udvikler flere områder, hvor det er muligt for TVIS at aftage mere varme. Senest er det 80 TJ om året fra CDU-anlægget (Crude Distilling Unit eller råoliedestillationsanlægget).

Læs mere

7 nye fjernvarmeselskaber kan blive del af TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 3. december 2015, kl. 21:19

En del af Varmeplan TVIS redegør blandt andet for naturgasfyrede boligområder, som kan konverteres til fjernvarme, men også 7 fjernvarmeselskaber inden for de fire ejerkommuner, der kan aftage fjernvarmen fra TVIS. Varmeplan TVIS er en samlet analyse af varmemarkedet i Trekantområdet, og den bliver løbende opdateret senest med et tillæg, som beskriver mulighederne for nye fjernvarmekunder.

Læs mere

Nyhedsbrev-November 2015

Indsendt af lja@tvis.net den 1. december 2015, kl. 11:24

Læs om ombygningen af Skærbækværket. Læs også om de 67 millioner kroner, som TVIS sender retur til fjernvarmeforbrugerne, om katodisk beskyttelse på Gl. Landevej og muligheden for at 7 nye fjernvarmeselskaber får varme fra TVIS.    

Læs mere

TVIS søger projektingeniør/ -leder

Indsendt af lja@tvis.net den 8. september 2015, kl. 8:50

  TVIS søger en dygtig projektingeniør/-leder med forstand på energisystemer, kraftvarmeværker, maskinanlæg og fjernvarmeledninger. Du har erfaring med energisektoren og gerne med kendskab til fjernvarme. Du har eventuelt en rådgiverbaggrund fra et rådgivende ingeniørfirma eller lignende. STILLINGEN Med reference til projektchefen får du en central rolle med udvikling af selskabets mange spændende projekter, ligesom du får en bred kontaktflade såvel internt som eksternt til centrale myndigheder, ejerkommuner, fjernvarmeselskaber, leverandører og rådgivere mm.

Læs mere

Nyt tillæg til Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 3. august 2015, kl. 15:01

”Varmeplan – TVIS” repræsenterer den samlede dokumentation for, hvad ejerkommunerne, herunder TVIS’ bestyrelse har besluttet i 2012- 2013 i relation til varmegrundlag og fremtidig varmeproduktion. ”Varmeplan – TVIS” giver ejerkommuner, bestyrelsen og tilknyttede varmeselskaber en samlet beskrivelse af den planlægning, man har bidraget til. Løbende opdaterer TVIS varmegrundlaget, som indebærer analyser af Trekantområdets varmeforbrugeres forventede varmebehov. Det nye tillæg indeholder en opdateret prognose for varmebehovet frem mod år 2040. Læs hele Varmeplan TVIS og bilag her.  

Læs mere

Fjernvarme har nøglerolle i grøn omstilling

Indsendt af lja@tvis.net den 22. maj 2015, kl. 10:20

TVIS har afholdt workshop om fjernvarmens fremtid i Trekantområdet, hvor forskellige oplæg fra eksperter inden for energianalyse lagde op til debat. Fjernvarmeselskaberne i Trekantområdet, kommunerne og TVIS’ bestyrelse var repræsenteret, hvilket gav en unik mulighed for at få afprøvet forskellige synspunkter på retningen for TVIS’ fremtidige udvikling.

Læs mere

Workshop om fjernvarme og vedvarende energi

Indsendt af lja@tvis.net den 21. april 2015, kl. 11:25

  TVIS har igangsat et projekt for at belyse potentialer og muligheder for at tilføre ny overskudsvarme og Vedvarende energi-varme til det sammenhængende varmesystem. I projektet ser vi på økonomi samt fordele og ulemper ved de forskellige muligheder. Vi afholder derfor en spændende workshop den 21. maj 2015 for at fortælle om projektets status, for at drøfte de indledende resultater og for at få inspiration til det videre arbejde.  Workshoppen vil blandt andet bestå af en række oplæg, der relaterer sig til fjernvarmens rolle i forhold til den igangværende grønne omstilling. Oplæg

Læs mere

100.000 kvm får fjernvarme i Vinding

Indsendt af lja@tvis.net den 3. marts 2015, kl. 12:06

Mølholm Varmeværk har succes med at udvide fjernvarmeområdet til det nordlige Vinding ved Vejle. Mølholm Varmeværk har arbejdet siden 2008 med at få rettighederne til at etablere fjernvarmerør i industriområdet, som ligger i det sydlige Vejle. Det hele startede med en aftale med JYSK i efteråret 2014, som valgte at lade deres 55,000 kvm lagerbygninger få fjernvarme. Det gjorde det attraktivt at få anlagt en rørledning, så endnu flere kunne få tilbudet om en billig varmeløsning.

Læs mere

Sider