Endnu et tillæg til Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 16. september 2016, kl. 14:35

Varmeplan TVIS er en kortlægning af varmemarkedet i Trekantområdet, som løbende er under udvikling og udredning. I det nyeste tillæg til Varmeplan TVIS er grundlaget for udvidelser af TVIS' forsyning til områder iKolding og Middelfart og Kolding opdateret. Særlige ændringer:

Læs mere

Fremtidens fjernvarme forbinder Horsens og Hedensted med Trekantområdet

Indsendt af lja@tvis.net den 8. april 2016, kl. 9:52

Med støtte fra Region Midtjylland er næste fase af et nyt udviklingsprojekt, ”Flex Cities 2”, igangsat. Formålet er i praksis at udvikle nye, effektive fjernvarmerør, varmepumpeanlæg og styresystemer til opsamling af overskudsvarme fra lokal industri og sammenkoble fjernvarmen fra TVIS-systemet i Trekantområdet med fjernvarmeforsyningerne i Hedensted, Løsning og Horsens.

Læs mere

Flere får tilbudt billig varme fra biomasse

Indsendt af lja@tvis.net den 11. februar 2016, kl. 14:37

Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) undersøger for tiden muligheden for at udvide sit forsyningsområde med tilslutning af yderligere syv  fjernvarmeselskaber. Det sker i lyset af, at TVIS investerer i en ombygning af Skærbækværket til biomasse, og får både en billigere varme og kapacitet til at inkludere flere forbrugere til forsyningsnettet. De nuværende prognoser viser, at et standardhus omtrent vil kunne få en årlig prisnedsættelse på 2000 kr, når værket går i drift senest januar 2018.

Læs mere

Mads Kallestrup ansat som projektingeniør

Indsendt af lja@tvis.net den 7. januar 2016, kl. 14:39

  33-årige, Mads Kallestrup, er ansat som projektingeniør ved TVIS fra 1. januar 2016. TVIS sætter en række projekter i søen angående energioptimering i den kommende tid, som Mads skal bidrage til at gennemføre. Mads er uddannet bygningsingeniør med speciale i energieffektivisering og indeklima og har de sidste fire år arbejdet med fjernvarme som rådgiver ved COWI.

Læs mere

SHELL øger leverancen af overskudsvarme til TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 10. december 2015, kl. 14:24

En ny varmeveksler installeret ved SHELL giver mere varme til TVIS. TVIS modtager i forvejen omkring 1300 TJ varme fra SHELL-Raffinaderiet, hvilket omtrent svarer til en fjerdedel af den samlede varme. Overskudsvarmen stammer fra køle- og raffineringsprocesser på SHELL Raffinaderiet, som udvikler flere områder, hvor det er muligt for TVIS at aftage mere varme. Senest er det 80 TJ om året fra CDU-anlægget (Crude Distilling Unit eller råoliedestillationsanlægget).

Læs mere

7 nye fjernvarmeselskaber kan blive del af TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 3. december 2015, kl. 21:19

En del af Varmeplan TVIS redegør blandt andet for naturgasfyrede boligområder, som kan konverteres til fjernvarme, men også 7 fjernvarmeselskaber inden for de fire ejerkommuner, der kan aftage fjernvarmen fra TVIS. Varmeplan TVIS er en samlet analyse af varmemarkedet i Trekantområdet, og den bliver løbende opdateret senest med et tillæg, som beskriver mulighederne for nye fjernvarmekunder.

Læs mere

Nyhedsbrev-November 2015

Indsendt af lja@tvis.net den 1. december 2015, kl. 11:24

Læs om ombygningen af Skærbækværket. Læs også om de 67 millioner kroner, som TVIS sender retur til fjernvarmeforbrugerne, om katodisk beskyttelse på Gl. Landevej og muligheden for at 7 nye fjernvarmeselskaber får varme fra TVIS.    

Læs mere

Sider