Kapacitet til udvidelser

Indsendt af lja@tvis.net den 28. november 2016, kl. 14:04

320 MW fjernvarme er kapaciteten for det ombyggede Skærbækværket, som fra 2017 skal forsyne Trekantområdet med billig, stabil og miljøvenlig fjernvarme.  95 procent af fjernvarmen bliver CO2-neutral.  2000 kr i årlig besparelse for en gennemsnitshusstand.  Flere varmekilder at trække på.  Alle er gode argumenter for tilflyttere og erhvervsvirksomheder, som får nemt ved at vælge den nemme og oplagte løsning til opvarmning. Én bekymring mindre.

Læs mere

Nyhedsbrevet for november

Indsendt af lja@tvis.net den 24. november 2016, kl. 11:44

Læs om TVIS' arbejde med at tilbyde fjernvarme til syv nye fjernvarmeselskaber, planlægning af fjernvarmen på sigt og sourcing af bæredygtig biomasse. 

Læs mere

Endnu et tillæg til Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 16. september 2016, kl. 14:35

Varmeplan TVIS er en kortlægning af varmemarkedet i Trekantområdet, som løbende er under udvikling og udredning. I det nyeste tillæg til Varmeplan TVIS er grundlaget for udvidelser af TVIS' forsyning til områder iKolding og Middelfart og Kolding opdateret. Særlige ændringer:

Læs mere

Fremtidens fjernvarme forbinder Horsens og Hedensted med Trekantområdet

Indsendt af lja@tvis.net den 8. april 2016, kl. 9:52

Med støtte fra Region Midtjylland er næste fase af et nyt udviklingsprojekt, ”Flex Cities 2”, igangsat. Formålet er i praksis at udvikle nye, effektive fjernvarmerør, varmepumpeanlæg og styresystemer til opsamling af overskudsvarme fra lokal industri og sammenkoble fjernvarmen fra TVIS-systemet i Trekantområdet med fjernvarmeforsyningerne i Hedensted, Løsning og Horsens.

Læs mere

Flere får tilbudt billig varme fra biomasse

Indsendt af lja@tvis.net den 11. februar 2016, kl. 14:37

Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) undersøger for tiden muligheden for at udvide sit forsyningsområde med tilslutning af yderligere syv  fjernvarmeselskaber. Det sker i lyset af, at TVIS investerer i en ombygning af Skærbækværket til biomasse, og får både en billigere varme og kapacitet til at inkludere flere forbrugere til forsyningsnettet. De nuværende prognoser viser, at et standardhus omtrent vil kunne få en årlig prisnedsættelse på 2000 kr, når værket går i drift senest januar 2018.

Læs mere

Mads Kallestrup ansat som projektingeniør

Indsendt af lja@tvis.net den 7. januar 2016, kl. 14:39

  33-årige, Mads Kallestrup, er ansat som projektingeniør ved TVIS fra 1. januar 2016. TVIS sætter en række projekter i søen angående energioptimering i den kommende tid, som Mads skal bidrage til at gennemføre. Mads er uddannet bygningsingeniør med speciale i energieffektivisering og indeklima og har de sidste fire år arbejdet med fjernvarme som rådgiver ved COWI.

Læs mere

SHELL øger leverancen af overskudsvarme til TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 10. december 2015, kl. 14:24

En ny varmeveksler installeret ved SHELL giver mere varme til TVIS. TVIS modtager i forvejen omkring 1300 TJ varme fra SHELL-Raffinaderiet, hvilket omtrent svarer til en fjerdedel af den samlede varme. Overskudsvarmen stammer fra køle- og raffineringsprocesser på SHELL Raffinaderiet, som udvikler flere områder, hvor det er muligt for TVIS at aftage mere varme. Senest er det 80 TJ om året fra CDU-anlægget (Crude Distilling Unit eller råoliedestillationsanlægget).

Læs mere

Sider