Overskud af overskudsvarme

Indsendt af lja@tvis.net den 4. april 2018, kl. 10:02

For at sikre en solid langsigtet udvikling gennemførte TVIS i perioden 2008 – 2013 en række planlægningsprocesser som baggrund for beslutninger omkring det fremtidige fælles varmegrundlag og den tilhørende fælles produktion for TVIS. I 2014 besluttede TVIS fremtidens varmeproduktion, som er dokumenteret i Varmeplan TVIS. TVIS har et klart politisk ønske om at skabe plads for nye Vedvarende Energi (VE) -produktioner og fortsat at udnytte overskudsvarme, når det er attraktivt.  1000 TJ ny, grøn varme

Læs mere

Ny bestyrelse er konstitueret

Indsendt af lja@tvis.net den 12. januar 2018, kl. 15:02

  TVIS har fået ny bestyrelse, som formelt blev konstitueret onsdag den 10. januar. Lars Schmidt, som er byrådsmedlem i Vejle Kommune, fortsætter som bestyrelsens formand. Jacob Bjerregaard, som er borgmester i Fredericia, træder til som næstformand.  TVIS' bestyrelse består af 9 medlemmer, som bliver udpeget af TVIS' fire ejerkommuner efter et kommunalvalg. Fredericia Kommune er repræsenteret ved 3 medlemmer af bestyrelsen Vejle Kommune har 3 medlemmer Kolding Kommune har 2 medlemmer Middelfart Kommune har 1 medlem

Læs mere

Opdateret Bilag E til Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 6. oktober 2017, kl. 20:57

  Der er kommet nyt Bilag E til Varmeplan TVIS med nye, opdaterede samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger til projektforslag. Ønsker du at se Varmeplan TVIS og de andre bilag, kan de findes under fanen "Udvikling"  

Læs mere

Maskinmesterpraktikant tjekker spædevandstank

Indsendt af lja@tvis.net den 22. august 2017, kl. 10:08

Den 7. august startede maskinmesterstuderende Emil Lind Christiansen i bachelorpraktik på TVIS. Emil skal arbejde sammen med TVIS´s maskinmestre fra uge 32 til og med uge 41, hvor han følger maskinmestrene i felten og i kontrolrummet i uge 42 til uge 49. Hans tid ved TVIS skal munde ud i hans afsluttende bachelorprojekt, som skal handle om spædevandstanken ved pumpestationen, P53, som han vil analysere potentialet i. TVIS tager maskinmesterstuderende i praktikforløb to gange om året.

Læs mere

TVIS forbereder vekslerudvidelse

Indsendt af lja@tvis.net den 7. juni 2017, kl. 14:28

TVIS’ ledningsnet består blandt andet af 29 veksleranlæg på strækningen, som udnytter overskudsvarmens kapacitet til fulde. TVIS har lavet en opgørelse over de 29 veksleranlægs effekt og kapacitet i transmissionssystemet, og den viser, at antallet af fuldlasttimer i flere tilfælde ligger i den høje ende, derfor kan flere veksleranlæg have en forholdsvis ringe reservekapacitet. TVIS vurderer med jævne mellemrum, om belastningen på de enkelte vekslere er hensigtsmæssig.

Læs mere

Fjernvarme fra Trekantområdet til Hedensted, Løsning og Horsens er muligt på sigt

Indsendt af lja@tvis.net den 6. februar 2017, kl. 10:04

Det formelle projekt, kaldet Flexcities2, er afsluttet, da de økonomiske fordele ved en regional forsyningsledning er gode, men på nuværende tidspunkt ikke store nok i forhold til lokale løsninger. Fjernvarmeselskaberne i Hedensted og Løsning skal nu tage stilling til, på hvilken måde de vil fremtidssikre deres lokale varmeforsyning og mødes senere på året med TVIS og Horsens Fjernvarme for at bygge videre på de gode resultater.  

Læs mere

Sider